Kronika sboru

Voda pro Etiopii

Poslední neděli církevního roku 27. listopadu jsme ve sboru Brno I přivítali kurátora sboru ČCE v Praze Počernicích, který nás navštívil spolu s manželkou a postaral se o zajímavý program na tradičním odpoledni, které připravuje křesťanská služba.

Náš host, bratr RNDr. Martin Hrubeš, je civilním povoláním geolog a podílí se na rozvojové pomocí České republiky, která je mimo jiné směřována do Etiopie, kde se podílíme na získávání nových zdrojů pitné vody.

Seniorátní konvent v Brně

Více než čtvrt století se pravidelně schází seniorátní shromáždění (konvent) brněnského seniorátu ČCE v Blahoslavově domě. Letos se poslanci a hosté sešli znovu, a to ke 2. zasedání 41. konventu. Bylo to v sobotu 12. listopadu a začínalo se krátce po rozednění, v 8 hodin ráno.

Školka mládeže

Již tradiční školka mládeže se letos konala v Miroslavi. Už v autobusu z Brna bylo jasné, že se shledáme ve velkém počtu, a skutečně, sešlo se nás téměř sto. Je obdivuhodné, jak se s takovou účastí naši hostitelé vypořádali. Hned po příjezdu jsme byli doprovozeni do místní fary, kde jsme se mohli po náročné cestě občerstvit, zaregistrovat, a následně vyslechnout zahajovací impuls v sousedícím kostele. Poté jsme se vydali ven, kde nás čekala hra plná voleb s názvem O post synodního seniora, a nakonec nás seznámili s místní tělocvičnou, kde jsme byli ubytováni.

9. října 2016 – Nová farářka ve sboru ČCE Brno I

Kurátor sboru ČCE Brno I Václav Matoulek připomněl shromážděným v Komenského kostele jména farářek a farářů, kteří tam od vzniku sboru v Brně I působili. Převážnou většinou tam byli přítomni. Jana Hofmanová je nyní pátá v pořadí. A všichni zúčastnění věděli, že dějiny evangelické církve tam, kde nyní působí sbor ČCE v Brně I, i dějiny jejích kazatelů, jsou o dost rozsáhlejší. Avšak právě začátek působení nové, mladé sestry farářky vede od ohlédnutí na minulost k výhledu na to, co smíme a máme jako Kristova církev čekat.

Veronika poprvé na Blažkově s Brnem I

Hned po příjezdu jsme se šli ubytovat do chatek, kde se mi moc líbila třípatrová postel, na které bych ale asi v patře neměla odvahu spát. Před každým jídlem jsme měli nějaké čtení z Bible, modlitbu a písničku. Měla jsem velkou radost, že jsem mohla říkat modlitbu za naši skupinu, když na nás vyšla modlitba. Dostali jsme totiž rozpis úkolů, kde nás pan farář všechny rozdělil do tří skupin: A, B a C s úkoly, které se každý den střídaly: úklid, mytí nádobí a modlitby.

Druhé zasedání 34. synodu ČCE

se konalo ve dnech 19. - 21. května v Praze poprvé v budově Autoklubu ČR v Opletalově ulici. Výběr nového místa se ukázal jako velmi vhodný. Synodálové zde měli pro své jednání k dispozici příhodné prostory i technické zázemí. Vlastní jednání začalo tentokrát již ve čtvrtek po obědě. Nová synodní rada místo obvyklé zprávy o životě povšechného sboru připravila něco jako programové prohlášení, které bylo ještě doplněno krátkým vystoupením každého z jejich členů. Následovala všeobecná rozprava a po ní večerní bohoslužby ve sboru v Praze na Vinohradech, při nichž kázal předseda synodu Jiří Gruber. V průběhu jednání nás pozdravili hosté z domácí a zahraniční ekumeny. Letos to byli zástupci reformované církve z Koreje a presbyterní církve v Londýně.

Návštěva partnerského sboru v Basileji

Už čtvrtstoletí každý sudý rok jezdíváme do Basileje navštívit partnerský francouzský sbor Reformované církve v Basileji. Také letos dvacetičlenná delegace sboru Brno I vyrazila v pěti autech v pátek brzo ráno z Brna. Po šesté večer nás basilejští uvítali na hranicích města a rozvezli do jednotlivých rodin.

Noc kostelů 2016

Největší pozornost návštěvníků brněnské muzejní noci a noci kostelů, ale i nedělních bohoslužeb v Komenského kostele vzbuzovaly fotografie prof. Jindřicha Štreita. Díky nim s námi bylo v kostele víc než padesát lidí žijících bez domova. Pozoruhodné bylo, jak si každý člověk kolem sebe vytváří domov i v těch nejtěžších podmínkách. Lidská touha po štěstí a po svobodě je nezničitelná.

Sborová neděle s Martinem Balcarem

Poslední dubnová neděle byla radostným setkáním mnoha členů a přátel našeho sboru. Při bohoslužbách byly pokřtěny dvě sestry a do sboru byli přijati dva bratři, kteří se účastnili kurzů Alfa a Beta. Po výborném společném obědě následovala beseda s bratrem Martinem Balcarem, který nedávno navštívil uprchlický tábor v jordánském Zátarí, aby nás seznámil se životem lidí, kteří museli opustit svůj domov v Sýrii a uchýlili se do tábora vybudovaného OSN nedaleko hranic své vlasti. Letošní postní sbírka v našich sborech byl a určena na projekty luterské Diakonie v tomto táboře.

Seniorátní presbyterní konference

Letošní presbyterní konference pořádaná seniorátním výborem se letos konala dne 8. března 2014 v sále Václava Pokorného sboru Brno I, za účasti přes 50 presbyterů skoro ze všech sborů. Jejím tématem byl aktuální problém: budoucí samofinancování církve. Po zahájení v 9 hodin bratr senior Jiří Gruber měl úvodní referát. Údaje, které nedávno jednotlivé sbory brněnského seniorátu dodaly v rámci dotazníku synodní rady, zpracoval do několika tabulek, které se zabývaly preferencí jednotlivých sborů ke strategii využití restitucí. Dále porovnávaly potřeby kazatelů v jednotlivých sborech a schopnost sborů své kazatele platit. Údaje se týkaly současného stavu v roce 2013 a výhledu do roku 2023.

RSS kanál

Syndikovat obsah