Kronika sboru

Zpráva z 3. zasedání 34. synodu ČCE

Nové logo ČCE

18.-20. května 2017

Nové logo ČCE

Synod schválil grafický návrh, který se stává od 1. ledna závazným logem ČCE. Logo je grafická zkratka, užívaná v úředním styku a ve veřejné prezentaci církve či sboru. Evangelické a křesťanské symboly (kalich, Bible, kříž) se samozřejmě budou i nadále užívat tam, kde je to vhodné.

Nocí kostelů podeváté

Noc kostelů v Červeném kostele - 2017

Letos se těším v Brně na novinku: šalinu Noci kostelů. Loni prý byla tramvaj v Praze zcela přeplněná, tak si plánuji naši šalinu po cestě z práce jen prohlédnout. Na Joštově ulici je v pět hodin ale jen hlouček lidí, biskup a primátor. První jízdu se tedy svezu s nimi. Usměvavá holčička mi dává jízdenku a první krásné razítko s šalinou.

Cesty za architekturou

David Vávra

Náš měsíčník Setkávání má pro tento rok na obálce vyobrazení kosmických sil a pozemských živlů, které působí na podobu našeho světa a na nás. Bratr farář Jiří Gruber vybírá v Bibli místa, která k těmto silám a živlům odkazují slovy, bratr David Mikolášek zve do našeho sborového domu výtvarníky, kteří o nich vypovídají svými obrazy a kteří zároveň nabízejí vlastní pohled na svět proměňovaný lidmi sobě k užitku a Bohu k oslavě. Vedle přírodních sil je právě člověk a architekt také tím živlem, který mění podobu světa ke své podobě. Tentokrát přijal jeho pozvání David Vávra, architekt, divadelník, autor TV seriálů Šumná města a Šumné stopy, člen sboru ČCE v Praze-4 Braníku.

Brány Jeruzaléma a Ježíšův soprán

festival_duchovni_hudby.jpg

Jeden z prvních koncertů letošního Velikonočního festivalu duchovní hudby se konal v Červeném kostele. Přiznám se, že jsem se tam šel podívat spíš pracovně, tj. zkontrolovat, zda je vše v pořádku. Vstupné pro důchodce jsem však zaplatil. Zaujalo mne totiž, že se jedná o soudobou hudbu a litevského autora. Chrámová loď byla celá v přítmí a lavice plné posluchačů. Všude mnoho nahrávací techniky a kamery České televize. Zvuky, které se ke mně linuly z míst, kde běžně stává stůl Páně, však nebyly zrovna libozvučné. Řekl jsem si, že moderní hudbě prostě nerozumím, a na chvíli se posadil do zadních lavic. Počítal jsem s tím, že zase brzy odejdu pracovat na faru.

Co by měl vědět každý presbyter

Když se mě v lednu kamarádka Vlasta zeptala, jestli nechci jet na seminář „Co by měl vědět každý presbyter“, tak jsem si řekla, že už jsem devět let presbyterkou a je tedy nejvyšší čas, abych zjistila, co všechno bych měla vědět.

Zpráva o volbě faráře a volbě poloviny staršovstva ve FS ČCE v Brně I

Výroční sborové shromáždění, které se konalo 26. 3. 2017 v sále Václava Pokorného, Opletalova 6, mělo ve svém programu kromě obvyklého jednání také dvoje volby.

Jarní presbyterní konference

Jarní presbyterní konference 2017

Na sobotu 11. března připravil poradní odbor pro práci s laiky další presbyterní konferenci. V souvislosti s letošním 500. výročím reformace, resp. veřejného vyhlášení 95 reformačních tezí dr. Martinem Lutherem, byl jako host pozván luterský teolog Mgr. Michal Devečka, Ph.D., který se zabývá osobností a učením Martina Luthera a v současnosti působí jako farář Církve československé husitské v Hovoranech.

Slavnost v Brumovicích

V neděli 26. února byla slavnostně otevřena nová Arkénie a aktivizační dílny Diakonie v Brumovicích. Tyto nové služby střediska Diakonie ČCE Betlém poskytnou trvalý domov šesti klientům (Arkénie) a umožní každodenní tvořivou a relaxační činnost desítkám dalších klientů ze čtyř domovů tohoto střediska, ale i ostatním zájemcům z okolí (sociálně terapeutické dílny, pro jejichž objekt se název teprve vymýšlí).

Sborová neděle v Brně I

V neděli 5. února jsme se sešli na faře v sále Václava Pokorného. Po dobrém obědě, který pro nás uvařil Petr Goliáš, si více než sedmdesát účastníků vyslechlo přednášku sestry farářky Gabriely Horákové o duchovní službě v Armádě České republiky. Sestra kazatelka působí na základně ve Vyškově jako vojenská kaplanka. Jejím hlavním posláním je vnášet do vojenského života lidský a duchovní rozměr. Většina vojáků se sice k církvi nehlásí, ale mnozí jsou rádi, že mohou vést s kaplany osobní rozhovory a poradit se s nimi. Nepřímo se tak setkávají s Božím slovem a podporou.

Brno I - dětská vánoční slavnost 2016

Dětská vánoční slavnost 2016

Na 4. adventní neděli jsme se sešli v Betlémském kostele k již tradiční dětské vánoční slavnosti.

Po úvodu sestry farářky Jany Hofmanové dostaly slovo nejmenší děti pod vedením Ivy Oukropcové a předvedly hru „Co by se stalo kdyby…?“ Zvědavá ovečka Barborka se ptala, co by se stalo, kdyby člověk neposlouchal Boha, ale jednal podle sebe. A postupně jsme spolu s ní zjišťovali, že by ten známý vánoční příběh o Ježíšovi, Marii a Josefovi vůbec nemusel dopadnout dobře.

RSS kanál

Syndikovat obsah