Bohoslužby

Texty písní k bohoslužbě "na dálku" 29.3.

312

KRISTE, JENŽ JSI SMRT PODSTOUPIL

pův. nápěv Ó srdcem nábožným, věrní, 1561

1. Kriste, jenž jsi smrt podstoupil, abys z smrti nás vykoupil,

to my k tvé cti vyznáváme, z toho ti chválu vzdáváme.

 

Pozdrav

Vstupní verš

 

71

V TEBE DOUFÁM, HOSPODINE, Ženeva 1562

1. V tebe doufám, Hospodine, než zemský věk můj pomine,

nechť nejsem zahanben v tvé péči.

Pro spravedlivost vyprosť mne, skloň ke mně ucho pozorné,

buď mi vždy skálou v nebezpečí!

Tvůj příkaz mě má ochránit, tys skála má i pevný štít.

2. Ochraň mě od násilníka / a vyrvi z rukou hříšníka, /

vždyť ty jsi, Pane, má naděje, /

já v tebe doufám od mládí. / Dřív nežli dítě uvádí /

Bůh do života, on už s ním je. /

Od chvíle té naň spoléhám, / jej chválím a jej vyznávám.

3. Mnohým div to nad chápání, / však tys mé silné doufání, /

ať ústa má jen tebe chválí. /

Ó Bože, nezamítej mne, / i když má síla pohyne, /

mne neopouštěj, nehleď z dáli, / zda s bezmocí mou počítá /

nepřátel rada ukrytá.

4. Já pak budu čekat stále, / hotov zpívat o tvé chvále, /

ať denně řeč má připomíná /

tvou spásu, tvou spravedlnost. / Ač nepochopím nikdy dost /

moc Panovníka Hospodina, /

tvé divy hlásat připraven / od mládí jsem po dnešní den.

Modlitba

Čtení

472

JEŽÍŠI MŮJ MILÝ, Joh. Criiger 1653

1. Ježíši můj milý, dárce světla, síly, Kriste, slávo má!

Když se srdce leká, dlouho pomoc čeká, po tobě se ptá.

Kriste, Boží Beránku, žádná síla nevýslovná se ti nevyrovná.

2. Ochráněn tvým štítem,/ jsem i v boji lítém / s tebou bezpečen. /

Ať se ďábel vzteká, / nic mne nepoleká, / mám-li tebe jen. /

Ať se všechno otřásá, / ať zlo táhne v plné zbroji, / Ježíš při mně stojí.

3. Přesto vše, co drtí, / navzdory i smrti, / navzdor bázni zlé; /

ať hřmí bouře divá, / mé srdce si zpívá, / nic jím nepohne. /

Boží moc mne podrží, / aby to, co sílu bralo, / přece ztroskotalo.

Kázání

475

TED NELZE ZPÍVAT O POKOJI, Robert King

1. Teď nelze zpívat o pokoji a radovat se v ústraní,

když celý svět je zmítán boji a pravda nemá zastání.

Lid Kristův má čas vymezený a práce na něj čeká dost.

Pán věků trvá neproměnný a stále žádá poslušnost.

2. Svůj vydej čas a svoji práci, / dej v oběť srdce, majetek, /

jen snášej urážky a zášti, / ať láska vítězí - ne vztek. /

Pán stanovil ti velký úkol / a klade jej dnes před tebe, /

jdi tedy sloužit bez váhání / a vezmi úkol na sebe.

3. Tvá láska, drahý Pane Kriste, / mě zavazuje do smrti /

a žádá srdce zcela čisté, / jež nebojí se oběti. /

Ten, kdo chce být tvým učedníkem, / má za tebou jít bez výhrad, /

být ve všem věrným služebníkem / a neděsit se žádných ztrát.

Th. Monod 1895 / B. Vik

Sborová ohlášení a informace

Přímluvy

Otčenáš

Poslání

Požehnání

684

UČIŇ MNE, PANE, NÁSTROJEM, P. Eben

 

Ref. Učiň mne, Pane, nástrojem, ať zářím, ať zářím tvým pokojem.

1. Kde dusí nenávist, ať lásku vnáším, kde tiskne bezpráví, ať křivdy snáším,

ať víru rozsévám do pochybností, ať učím sklíčené budovat mosty. Ref. Učiň mne ...

2. Ať pokoj přináším, kde zuří hádky,/ ať klidnou důvěrou přemáhám matky,/ kde vládne temnota, ať světlo křesám,/ se všemi smutnými ať v tobě plesám. Ref. Učiň mne ...

3. Požehnej, Pane můj, mé snaze přímé,/ víc než být potěšen, chci těšit jiné,/ víc než být pochopen, druhé chci chápat,/ víc než být milován, chci lásku dávat. Ref. Učiň mne ...

4. Kdo dává, dostává, mnohem víc přijme,/ kdo ztrácí, nalézá sebe jiné,/ kdo bližním odpouští, sám

milost pozná,/ ba ani smrt mu /víc nebude hrozná. Ref. Učiň mne ...

podle Františka z Assisi J. Hrdlička

Fotografie z bohoslužeb na dálku

Milé sestry a bratři. 

Mnoho z vás sledovalo dnešní přenos z Červeného kostela. Jak to vypadalo na druhé straně přenosu, tedy přímo v kostele, si můžete prohlédnout na několika fotografiích zde:  https://www.zonerama.com/dusansedlacek/Album/6071536?secret=xtDtu42028xvNl1r1XOC832v8Odkaz můžete přeposílat.

Bohoslužby v březnu

  1.března     8:30           Betlémský kostel              Ondřej Macek              VP 

                    10:00           Červený kostel          Ondřej Macek           VP

                                                                         

  8.března     8:30           Betlémský kostel              Jan Asszonyi                   

                    10:00           Červený kostel          Jan Asszonyi            

                    14:00           Rychmanov               ekumenická bohoslužba        

                   

Další bohoslužby se do odvolání nekonají. Bude pouze přenos - viz zprávy ze sboru.

Bohoslužby v únoru

  2. února    8:30            Betlémský kostel              Olga Tydlitátová              

                    10:00           Červený kostel          Olga Tydlitátová             rodinná neděle

                                                                         

 9. února     8:30            Betlémský kostel              Jana Hofmanová        VP

                    10:00           Červený kostel          Jana Hofmanová        VP

                    14:00           Rychmanov               Jana Hofmanová       

                   

16. února    8:30            Betlémský kostel             Daniel Ženatý

                    10:00           Červený kostel          Daniel Ženatý

                                                                  

23. února    8:30            Betlémský kostel              Jiří Gruber

                    10:00           Červený kostel          Jiří Gruber

                    14:00           Rychmanov               Jiří Gruber

 

 1. března    8:30            Betlémský kostel             Ondřej Macek             VP

                    10:00           Červený kostel          Ondřej Macek           VP

 

Bohoslužby v lednu

 1. ledna         10:00              Červený kostel               Jana Hofmanová            VP                     

 

 5. ledna         8:30               Betlémský kostel            Jiří Gruber                     

                       10:00              Červený kostel               Jiří Gruber                      Cantate Domino

                                                                                     

12. ledna         8:30               Betlémský kostel            Jana Hofmanová

                        10:00              Červený kostel               Jana Hofmanová           

                        14:00              Rychmanov                    Jana Hofmanová            ekumenická bohoslužba

                       

19. ledna         8:30               Betlémský kostel           Jaroslav Vítek

                        10:00              Červený kostel               Jaroslav Vítek

                                                                              

26. ledna         8:30               Betlémský kostel            Jana Hofmanová

                        10:00              Červený kostel               Jana Hofmanová

                        14:00              Rychmanov                   

 

 2. února         8:30               Betlémský kostel           Olga Tydlitátová

                        10:00              Červený kostel               Olga Tydlitátová            rodinná neděle

 

Bohoslužby v prosinci

 1. prosince        8:30          Betlémský kostel                  Jana Hofmanová                   VP                  

                            10:00         Červený kostel                     Jana Hofmanová                   VP        

                            19:30         Červený kostel                     Jiří Gruber                            nešpory

 

 8. prosince        8:30          Betlémský kostel                  Jiří Gruber                                               

                           10:00         Červený kostel                     Jiří Gruber                            křest

                           14:00         Rychmanov                           Jiří Gruber

                                              

15. prosince       8:30          Betlémský kostel                  Jiří Gruber

                           10:00         Červený kostel                     Jiří Gruber

 

22. prosince       10:00         Betlémský kostel                  Jana Hofmanová                  dětská slavnost

 

24. prosince       15:00         Betlémský kostel                  Jiří Gruber         

                             23:00         Červený kostel                     Jana Hofmanová

 

25. prosince       8:30          Betlémský kostel                  Jana Hofmanová                   VP                  

                            10:00         Červený kostel                     Jana Hofmanová                   VP        

 

26. prosince       9:00          Betlémský kostel                  Jaroslav Vítek            

                            9:00          Rychmanov                           Jiří Gruber                            VP

 

29. prosince       8:30          Betlémský kostel                  Jaroslav Vítek

                           10:00         Červený kostel                     Jaroslav Vítek

 

31. prosince       17:00         Červený kostel                     Jiří Gruber                         

Bohoslužby v listopadu

3. listopadu    8:30               Betlémský kostel            Jana Hofmanová            Díkčinění, VP       

                      10:00              Červený kostel               Jana Hofmanová            Díkčinění, VP

                      19:30              Červený kostel               Štěpán Hájek                     nešpory

 

10. listopadu  8:30               Betlémský kostel            Jaroslav Vítek                                           

                      10:00              Červený kostel               Jaroslav Vítek                     

                                                                         

17. listopadu  8:30               Betlémský kostel            Jiří Gruber

                      10:00              Červený kostel               Jiří Gruber

 

24. listopadu  8:30                Betlémský kostel            Jana Hofmanová           

                      10:00              Červený kostel               Jana Hofmanová

                      14:00              Rychmanov                   Jana Hofmanová

                                                                                 

1. prosince     8:30               Betlémský kostel            Jana Hofmanová

                      10:00              Červený kostel               Jana Hofmanová

                      19:30              Červený kostel               Jana Hofmanová            nešpory  

 

Bohoslužby v říjnu

6. října           8:30               Betlémský kostel            Jiří Gruber                                            

                     10:00              Červený kostel               Jiří Gruber                      křest       

                     19:30              Červený kostel               Jana Hofmanová            nešpory                  

                                                      

13. října        10:00              Červený kostel               Daniel Ženatý                ekumena                                                                                                       Jiří Gruber                      VP

                     14:00              Rychmanov                    Jiří Gruber

 

20. října         8:30                 Betlémský kostel           Jana Hofmanová           

                     10:00              Červený kostel               Jana Hofmanová           

                                                                                     

27. října         8:30                 Betlémský kostel           Jiří Gruber

                     10:00              Červený kostel               Jiří Gruber

                     14:00              Rychmanov                    Jiří Gruber             

 

3. listopadu    8:30                 Betlémský kostel           Jana Hofmanová            Díkčinění, VP       

                       10:00              Červený kostel               Jana Hofmanová            Díkčinění, VP

                       19:30              Červený kostel               Štěpán Hájek                  nešpory                   

Bohoslužby v září

1. září            10:00              Červený kostel               Jiří Gruber                      VP

                       zahájení školního roku a NŠ

 

8. září             8:30               Betlémský kostel            Ondřej Macek                                       

                      10:00              Červený kostel               Ondřej Macek       

                      14:00               Rychmanov                    Jiří Gruber                     

                                                       

15. září           8:30                 Betlémský kostel            Jiří Gruber                     

                      10:00              Červený kostel               Jiří Gruber                      křest, konfirmace

                       

22. září           8:30                 Betlémský kostel           Jana Hofmanová           

                      10:00              Červený kostel               Jana Hofmanová            skautské bohoslužby

                      14:00              Rychmanov                    Jana Hofmanová                                                                                                                                 

29. září           8:30                 Betlémský kostel           Jaroslav Vítek       

                      10:00              Červený kostel               Line Reymond               host z Basileje                 

 

6. října           8:30                 Betlémský kostel           Jiří Gruber                     

                      10:00              Červený kostel               Jiří Gruber      

Bohoslužby o prázdninách

30. června              9:00               Červený kostel               Jana Hofmanová                křest               

 

7. července            9:00               Červený kostel               Jana Hofmanová               

                                              

14. července           9:00               Červený kostel               Jiří Gruber                     

                              

21. července           9:00               Červený kostel               Jaroslav Vítek                      

                                      

28. července          9:00               Červený kostel               Jana Hofmanová                VP                  

               

  4. srpna                9:00               Červený kostel               Martin Grombiřík       

 

 11. srpna               9:00               Červený kostel               Jiří Gruber     

 

 18. srpna               9:00               Červený kostel               Jana Hofmanová       

 

 25. srpna               9:00               Červený kostel               Jaroslav Vítek       

 

   1. září                 10:00               Červený kostel               Jiří Gruber                      VP                         

RSS kanál

Syndikovat obsah