Kronika sboru

Jarní blažkovská brigáda

Tráva raší, květiny nastavují své pobledlé okvětní lístky prvním slunečním paprskům, stromy se obalují novým listím. Co to je? No přece jaro! A s ním přichází i jarní brigáda na Blažkově.

V pátek 4. 5. 2012 se od brzkého odpoledne až do pozdního večera postupně sjíždějí dobrovolníci, kteří jsou ochotni tu čtyři dny tvrdě dřít. Nikdo ještě nepracuje (samozřejmě kromě kuchařů). Rozdělují se chatky a taky se povídá. Od zítřka všem začíná tvrdý režim, a tak si všichni musí sdělit novinky, dokud je na to ještě čas.

Cesta do Basileje

Jako každý sudý rok sbor Brno I přijal pozvání Francouzské reformované církve v Basileji. Naše devítičlenná delegace ve třech autech vyrazila na cestu ve čtvrtek 27. září brzo ráno. Cestou jsme se zastavili v městě Speyer (česky Špýr), abychom si prohlédli mohutnou románskou katedrálu, ve které se 1. září 1310 konala slavná svatba: čtrnáctiletý Jan Lucemburský si bral osmnáctiletou Elišku Přemyslovnu a stal se tak českým králem. Po troše bloudění, slejvácích a zácpách na dálnici jsme večer dorazili do cíle a ubytovali se v rodinách.

Jak jsem si užil muzejní večer

Červený kostel mě svým zevnějškem vždy poněkud odpuzoval, a snad proto jsem v něm nikdy nebyl. Připadal mě poněkud německý. Uvnitř jsem byl příjemně překvapen. Skromný interiér sboru Českobratrské církve evangelické se podstatně lišil od honosných římskokatolických svatostánků. Zaujalo mě, že se zde návštěvník dozví vše podstatné o historii českobratrské církve od počátků až do současnosti a v křestní kapli i mnohé o historii kostela. Hltal jsem informace o Žerotínech, kteří České bratry podporovali a hlásili se k nim, neboť byli majiteli i našeho městečka. Jako u vytržení jsem stál před epitafem Magdaleny ze Zástřizl, manželky Fridricha ze Žerotína, a studoval ikonografické vysvětlení náhrobního obrazu.

Fejeton Jiřího Smutného, Deník 21.5.2012

Skautská neděle v Betlémském kostele - květen 2006

Ta letošní řádně překvapila. V Betlémském kostele tentokrát nezněly varhany, ale kytary, saxofon, flétny, klavír a bubny, které nejen doprovázely písně shromáždění, ale spolu se sborem skautů a pantomimou byly součástí muzikálu.

Výsledky volby staršovstva pro období 2008 - 2014

2. 3. 2008 proběhla volba staršovstva. Výsledky zde předkládáme.

Členové staršovstva: Baláš, Dvořák, Franců, Hanáková, Marek, Matoulek, Mikolášek, Najbrtová, Navrátil, Popelář, Priknerová,Ryšavý, Sedláček, Sypták, Šimek, Ventruba, Vojtíšek, Zukal

Náhradníci staršovstva: Járová, Kratochvílová, Rybárik, Sebera

Fotografie starších naleznete zde.

Jména jsou tříděna dle abecedního pořadí.

Během sobotní noci navštívilo Červený kostel téměř 10.000 lidí

Stalo se tak díky iniciativě místního sboru Českobratrské církve evangelické zařadit chrám J. A. Komenského, lidově nazývaný Červený kostel, do programu tzv. Brněnské muzejní noci 2008. Červený kostel se stal po třech největších muzeích města Brna nejvíce navštěvovaným objektem. Svou návštěvností předstihl i objekty Technického muzea, pavilon Antropos a hvězdárnu.

Během cca 6-ti hodin sobotního večera dne 24.května 2008 asi 9600 návštěvníků mohlo prohlédnout nejen interiér a nástěnky s archivními dokumenty a fotografiemi, ale zaposlouchat se i do zvuku vzácně zachovalých varhan, vyrobených v roce 1887 světoznámou rodinou Riegrů z Krnova. Dokonalou akustiku vychutnávali nejen procházející návštěvníci, ale i ti, co hledali spočinutí v lavicích.

Konfirmace 22. 6. 2008

V neděli 22. června 2008 proběhly slavnostní bohoslužby spojené s konfirmací a křtem. Zároveň byla vysluhována Večeře Páně.
O radostné okamžiky nejenom mladých lidí, ale i celého sboru se s Vámi chceme podělit na několika fotografiích pořízených během bohoslužeb.


Křest na Blažkově

2. - 9. srpna 2008 sbor pořádal rodinnou rekreaci v Letním středisku Blažkov.

Rodinné rekreace se zúčastnilo řada rodin i jednotlivců z našeho sboru. Biblický program pro dospělé měl bratr farář Jiří Gruber. Téma bylo apokryfní kniha Tobiáš.

Každoročním vyvrcholením celé rekreace je společné slavení Večeře Páně. Tentokrát byla vysluhována v lese u řeky, ve které byla pokřtěna sestra Lenka Kosohorská.

Atmosféru bohoslužeb spojených se křtem ve volné přírodě Vám zpřístupní přiložené fotografie.


Vánoční slavnost 2008

Na Vánoční bohoslužby si děti  (pod vedením učitelů nedělní školy) každým rokem připraví krátké divadelní vystoupení. O radost z Vánočního příběhu se chceme s Vámi podělit alespoň ukázkou několika fotografií z dětských představení, které jsme shlédli o Vánocích 2008 tentokrát v Červeném kostele.


Nejpřednější stráž lidského pokolení v kolíbce jest.
(J. A. Komenský, Informatorium školy mateřské)

Bývává už i v našem sboru poslední dobou zvykem, že část bohoslužeb je věnována dětem. Aby i oni měli vědomí, podíl účasti na bohoslužbách sboru. Aby pak mohly, s o to větší radostí a těšením jít do nedělní školy, proto pro ně naši faráři mají přichystáno vždy pár vřelých slov a často i písničku. Ostatní členové shromáždění díky tomu vědí, jaké téma se v nedělní škole probírá.
Čtvrtou adventní neděli měly děti tuto chvíli o kousek delší. A ukázaly celému sboru, v čem že „nejpřednější stráží lidského pokolení a naším nejdražším klenotem pro nás a pro Boha“ jsou. S pomocí učitelů nedělní školy nacvičily vánoční hru Luďka Rejchrta Loď naděje a pomohli nám, abychom se i my, dospělí, více přiblížili k „Božím dětem“.

….Nebo dítě narodilo se nám, syn dán jest NÁM…
Jaká bude ta jeho ruka ? Kdo to je (pro nás) ?

„Chlapečku můj, květinko vyrostlá z lásky, zas pláču štěstím, když hladím ti vlásky, protože možná tys právě zaslíbený, možná právě tys vyvolený, abys vykoupil svět...“

Vzpomínám si na svoje dětská léta, kdy jsem měl kdesi v Čechách při vánoční slavnosti v upocené ruce na papírku napsaný veršík. A nevěděl proč a co vlastně říkám. A veršík měl, pokud možno, zarecitovat.
V ten vzácný čas vánoční hry, kterou nám děti zahrály, Mojžíš (ústy Krištofa Michala) říká: „Půjdem dál, i když se moře pění,
Váš Pán je silnější…
Hle ruku pozvedá a všechno mění… A lodník (malý David Lipenský) dodává:
A tak se nebojme o loď na širém moři, na lodi Naděje se zpívá z plných plic…“


Možná, že tu a tam zapraskaly mikrofony (někoho tak nemuselo být chvíli slyšet), že tu a tam někdo mluvil potišeji, jiný příliš nahlas, to není důležité. Pro tyto drobnosti bychom si neměli nechat ujít skutečnost, že to byla vůbec - první vánoční hra, provedená v prostorách našeho Červeného kostela (obdobně jako při Hudebních nešporech u nás nedávno vůbec poprvé provedena opera - Kristov dotyk). Neměli bychom pominout, že třeba právě tyhle děti jsou nadějí tohoto světa, našeho sboru…. Díky. Halelujah.

Víťa Rybárik


RSS kanál

Syndikovat obsah