Kronika sboru

Nová kniha o Jaroslavu Šimsovi

V pondělí 25. listopadu byla v 17 hodin v sále Václava Pokorného malá ymkařská slavnost. Čtenářům byla představena životopisná kniha Mileny Šimsové: „Svět Jaroslava Šimsy“. Knihu vydalo evangelické manufakturní alternativní nakladatelství Eman za podpory brněnské YMCY. Přispěl na ni také Nadační fond Přemysla Pittra a Olgy Fierzové a Nadační fond Věry Třebické-Řivnáčové. Slavnostní uvedení knihy na trh zahájil nakladatel Tomáš Trusina, který je farářem v Benešově u Prahy. Zmínil, že doposud nevydali tak objemnou knihu. Představila ji PhDr. Eva Šimková. O hudební doprovod se postarali muzikanti Víťa Holata hrou na saxofon a Petr Fučík, který preludoval na zvláštní nástroj vymyšlený Víťou Holatou. Ukázky z díla Jaroslava Šimsy přečetl jeho pravnuk Petr Hrudka. V jeho podání přítomní uslyšeli také vzpomínku Viktora Fischla na Jaroslava Šimsu nazvanou „Krásný člověk“ z roku 1968. Večer zakončila PhDr. Milena Šimsová. Pak bylo občerstvení. Účastníci slavnosti se dlouho nemohli rozejít, kupovali si knihu, která byla v prodeji s 15% slevou, prohlíželi si další knihy, které vydal Eman, a povídali si. Byla to vydařená slavnost.

Blahoslav Šimek

Převzato z Brněnského evangelického měsíčníku Setkávání 1/2014

Jak jsme stanovali v Červeném kostele

Skautská neděle 2017

Bývá zvykem, že pravidelně počátkem školního roku se v Červeném kostele a na faře v Opletalově ulici slaví „skautská neděle.“ Letos jsme se spolu se členy a přáteli 70. brněnského oddílu Junáka sešli v našem kostele 24. září. Přemýšleli jsme, jak vyjádřit charakter „skautské bohoslužby.“ Co je to vlastně za událost? Kde se protíná biblická důvěra, křesťanské vyznání a životní styl skautského oddílu? Nakonec jsme se rozhodli v Červeném kostele postavit stan. V bibli je přece život spíš poutí, dočasným stanováním - a Bohu díky, když najdeme v té dočasnosti a křehkosti také pevnou půdu, když se nám daří společně vypnout plachty a vydržet nějaký ten poryv nebo liják, když se máme kde ohřát, když smíme přijmout útočiště a nasycení i tam, kde se nám samým skvěle tábořit nedaří.

Noc kostelů 2016

Největší pozornost návštěvníků brněnské muzejní noci a noci kostelů, ale i nedělních bohoslužeb v Komenského kostele vzbuzovaly fotografie prof. Jindřicha Štreita. Díky nim s námi bylo v kostele víc než padesát lidí žijících bez domova. Pozoruhodné bylo, jak si každý člověk kolem sebe vytváří domov i v těch nejtěžších podmínkách. Lidská touha po štěstí a po svobodě je nezničitelná.

Výstavy v sále Václava Pokorného

Výstavy v sále Václava Pokorného

Fotografiemi z brněnských ulic od bratra J. A. Poláka se můžeme těšit ještě do poloviny března. Zahájení výstavy proběhlo 15. 2. a užili si ho nejen milovníci umění z našeho sboru, ale také autorovi přátelé a známí. Potvrdilo se opět, že umění je společným prostorem, cestou ke sdílení duchovních hodnot našeho domova. Literární a hudební obrazy i biblická úvaha, to vše s potěšením přijali i hosté neznalí života v křesťanském prostředí.

Jarní presbyterní konference

Jarní presbyterní konference 2017

Na sobotu 11. března připravil poradní odbor pro práci s laiky další presbyterní konferenci. V souvislosti s letošním 500. výročím reformace, resp. veřejného vyhlášení 95 reformačních tezí dr. Martinem Lutherem, byl jako host pozván luterský teolog Mgr. Michal Devečka, Ph.D., který se zabývá osobností a učením Martina Luthera a v současnosti působí jako farář Církve československé husitské v Hovoranech.

Kuba a domečky

To jednou jsme v Klubu Oveček byli jenom čtyři. Ale vůbec to nevadilo. Učila nás nová teta a její dcera Adélka jí pomáhala. Teta na stůl postavila postavičky, které jsme už dřív dělali s tetou Ivou z ruliček toaleťáku. Dneska měly představovat Pána Ježíše a jeho učedníky. Teta vyprávěla, co Pán Ježíš učil a ti učedníci pořád chodili za ním a všechno poslouchali a pak to zkoušeli taky. Bylo jich 12, ale já si je všechny nepamatuju, jenom Filipa a Ondřeje, protože tak se jmenujou moji kamarádi. Pak tam byl myslím ještě Josef, Jakub, Petr a Jan. Bylo srandovní, jak teta s figurkou Pána Ježíše chodila po místnosti a my jsme s ostatníma figurkama měli dělat všechno jako ona. Šla ke dveřím a my za ní, šla k oknu a my zase za ní. Skoro to vypadalo, že hrajem na honěnou. Pak figurka Pána Ježíše pohladila Janičku, tak jsme taky všichni pohladili Janičku. Pak zase Hynečkovi řekla, že na začátku trochu zlobil a my jsme nemohli začít, ale že se na něj nezlobí a že mu to odpouští. A my jsme taky říkali, že se na něj už nezlobíme. Teta vždycky řekla, že to, co Ježíš dělal, byly příklady toho, jak jedná Bůh, a že Pán Ježíš přišel na svět proto, aby nám lidem to ukázal a nás to naučil. A vybral si k tomu těchdle těch 12 svých kamarádů a všechno to naučil nejdřív je. Proto se jim taky říká učedníci.

Obnovený reliéf Lutherovy pečeti

Při podrobné prohlídce kamenného reliéfu nad vchodem do Červeného kostela bylo zjištěno, že byl původně kolorován a zůstaly na něm zbytky původních barev. Staršovstvo sboru se po konzultaci s památkovými odborníky rozhodlo tento symbol obnovit do původní podoby. Reliéf je modifikovaným symbolem Lutherovy pečeti - původně Lutherem uvažovaný kruh je v našem případě tvarován jako štít.

Červený kostel má letos 150 let

V roce, v němž se slaví pětisté výročí světové reformace, stojí za připomenutí i výročí, které má nejznámější stavba brněnských evangelíků, Červený kostel. Byl postaven před 150 lety a slavnostně otevřen 25. srpna 1867.
Otiskujeme výňatky ze dvou příspěvků, které náš časopis přijal či převzal a otiskl už před deseti lety (v listopadu a prosinci 2007), pokud však mají připomenout letošní výročí, neztratily nic na vhodnosti a ceně.

Návštěva partnerského sboru v Basileji

Už čtvrtstoletí každý sudý rok jezdíváme do Basileje navštívit partnerský francouzský sbor Reformované církve v Basileji. Také letos dvacetičlenná delegace sboru Brno I vyrazila v pěti autech v pátek brzo ráno z Brna. Po šesté večer nás basilejští uvítali na hranicích města a rozvezli do jednotlivých rodin.

Noc kostelů 2018 v brněnských sborech ČCE

Noc kostelů 2018

„Zůstávali přes noc v blízkosti Božího domu.“

Kázání při zahájení noci kostelů v Brně, Církev Bratrská, Kounicova 28

Všech vrátných prahů bylo dvě stě dvanáct. Oni a jejich synové byli na stráži u bran domu Hospodinova. Vrátní byli na čtyřech stranách: na východě, na západě, na severu a na jihu. A jejich bratří měli přicházet ze svých dvorců vždy ve stanovené době, aby spolu s nimi sloužili po sedm dnů. Jiní zůstávali přes noc v blízkosti Božího domu, neboť na nich bylo držet stráž a ráno co ráno otvírat. Další měli na starosti služebné náčiní, v určitém počtu je přinášeli dovnitř a vynášeli ven. Jiní měli pod dohledem svaté předměty, bílou mouku, víno a olej, kadidlo a vonné látky. Někteří z jejich bratří měli na starosti rovnání předkladných chlebů, měli je připravovat vždycky v den odpočinku. Toto jsou zpěváci, náčelníci lévijských rodů; dleli v komorách, uvolněni od jiných prací. Ve dne i v noci byli totiž v pohotovosti ke svému dílu.

1 Paralipomenon 9,22-32

RSS kanál

Syndikovat obsah