Kronika sboru

Seniorátní presbyterní konference

Letošní presbyterní konference pořádaná seniorátním výborem se letos konala dne 8. března 2014 v sále Václava Pokorného sboru Brno I, za účasti přes 50 presbyterů skoro ze všech sborů. Jejím tématem byl aktuální problém: budoucí samofinancování církve. Po zahájení v 9 hodin bratr senior Jiří Gruber měl úvodní referát. Údaje, které nedávno jednotlivé sbory brněnského seniorátu dodaly v rámci dotazníku synodní rady, zpracoval do několika tabulek, které se zabývaly preferencí jednotlivých sborů ke strategii využití restitucí. Dále porovnávaly potřeby kazatelů v jednotlivých sborech a schopnost sborů své kazatele platit. Údaje se týkaly současného stavu v roce 2013 a výhledu do roku 2023.

Ekumenická bohoslužba u Jakuba

Ekumenická bohoslužba u Jakuba

V průběhu týdne modliteb za jednotu křesťanů se v úterý 24. ledna konal společný večer vedený zástupci brněnských církví. Tématem modlitebního večera pro letošní setkání, které připravili křesťané z Karibiku, byla zpráva evangelia o Boží moci, která vysvobozuje.

Rozhovor s farářem J. Veselým při jeho 99. narozeninách

9. března se dožil devadesáti devíti let Josef Veselý. Josef Veselý byl duchovním Českobratrské církve evangelické v Brně a Jilemnici a seniorem libereckého seniorátu. V roce 1970 získal teologický doktorát na základě disertační práce Víra a skutky u prvních Bratří. Kromě překladů, článků v církevním tisku (zejména Kostnické jiskry) a drobných prací, z nichž některé vyšly v knížce Věřit a rozumět (Eman 2010), je také například spoluautorem studie Perspektiva víry. Úvod do eschatologie (Kalich 1992).

Sborová neděle v Brně I

V neděli 5. února jsme se sešli na faře v sále Václava Pokorného. Po dobrém obědě, který pro nás uvařil Petr Goliáš, si více než sedmdesát účastníků vyslechlo přednášku sestry farářky Gabriely Horákové o duchovní službě v Armádě České republiky. Sestra kazatelka působí na základně ve Vyškově jako vojenská kaplanka. Jejím hlavním posláním je vnášet do vojenského života lidský a duchovní rozměr. Většina vojáků se sice k církvi nehlásí, ale mnozí jsou rádi, že mohou vést s kaplany osobní rozhovory a poradit se s nimi. Nepřímo se tak setkávají s Božím slovem a podporou.

Charakteristika sboru

V říjnu se obrátila synodní rada dopisem na staršovstva všech sborů s rozsáhlým materiálem, který obsahuje mnoha otázek. Jejich cílem je otevřít ve sboru a ve staršovstvu rozhovor o směřování každého sboru a jeho budoucnosti. Každý sbor si má s jejich pomocí ujasnit, jaká bude jeho podoba v situaci postupného směřování k samofinancování církve. Rozhodli jsme využít těchto otázek a položili jsme je v každém brněnském sboru vždy jednomu presbyterovi či presbyterce a někomu z mladších členů církve. Odpovědi nechápejte jako oficiální stanovisko sboru. Jsou to názory dvou víceméně náhodně vybraných členů sboru, které nás mají přimět k přemýšlení. Budeme rádi, když nám jako čtenáři SETKÁVÁNÍ pošlete i své pohledy a názory, které rádi uveřejníme.

Návštěva z Basileje

Jako každý lichý rok i letos jsme v Brně přivítali jedenáct členů partnerského sboru Francouzské reformované církve v Basileji. Většina přijela v pátek 6. října 2017 večer z Vídně, kam přiletěli z Basileje. V sobotu ráno jsme jeli autobusem do Kroměříže. Nejdřív jsme si prohlédli Květnou zahradu. Podle vůně jsme poznávali různá koření v holandské zahradě, z kolonády byly vidět do geometrických tvarů zastřižené živé ploty. Ač zahrada je církevní, kolonáda je vyzdobena desítkami soch řeckých i římských božstev i osobností. Zaujala nás výstavka plodů starých odrůd jabloní, hrušní i dalších ovocných stromů v rotundě v centru zahrady.

Sborová neděle s Martinem Balcarem

Poslední dubnová neděle byla radostným setkáním mnoha členů a přátel našeho sboru. Při bohoslužbách byly pokřtěny dvě sestry a do sboru byli přijati dva bratři, kteří se účastnili kurzů Alfa a Beta. Po výborném společném obědě následovala beseda s bratrem Martinem Balcarem, který nedávno navštívil uprchlický tábor v jordánském Zátarí, aby nás seznámil se životem lidí, kteří museli opustit svůj domov v Sýrii a uchýlili se do tábora vybudovaného OSN nedaleko hranic své vlasti. Letošní postní sbírka v našich sborech byl a určena na projekty luterské Diakonie v tomto táboře.

Sborová neděle - jak se hraje baseball

Sborová neděle - jak se hraje baseball

V neděli 25. února se ve sboru Brno I konala sborová neděle. Při bohoslužbách bratr farář Jiří Gruber kázal o obavách apoštola Pavla, jak si stojí sbor v Soluni.

Potom jsme se sešli na faře v sále Václava Pokorného. V zatemněném sále jsme mohli sledovat téměř čtyři stovky fotografií z různých oblastí života sboru od bohoslužeb, ekumenických shromáždění, díkčinění, presbyterní konferenci, dětskou vánoční slavnost, přes besedy a rozhovory s osobnostmi, skautskou neděli, víkendový pobyt mládeže, pobyt na Blažkově, návštěvu z Basileje, až po ekumenickou pouť, noc muzeí a kostelů, výstavy, nešpory a koncerty v Červeném kostele. Promítání z dodaných snímků sestavil Jan Franců. V časovém dokumentu Milana Ryšavého jsme mohli po hodinách sledovat bourání a výstavbu nové fary na Pellicově.

Zájezd na jižní Moravu

Na sobotu 20. dubna připravili manželé Olga a Radek Markovi pro starší členy sborů Brno I a Brno II zájezd do Lednice a Břeclavi. Ráno počasí vypadalo všelijak, ale nakonec se vyčasilo a prožili jsme pěkný den. Jako vždy Markovi zájezd připravili pečlivě, s ohledem na věk účastníků nebyl program příliš náročný, ale dověděli jsme se a viděli jsme hodně nového a jako obvykle jsme poznali jeden z našich sborů, tentokrát sbor v Břeclavi.

Slavnost v Brumovicích

V neděli 26. února byla slavnostně otevřena nová Arkénie a aktivizační dílny Diakonie v Brumovicích. Tyto nové služby střediska Diakonie ČCE Betlém poskytnou trvalý domov šesti klientům (Arkénie) a umožní každodenní tvořivou a relaxační činnost desítkám dalších klientů ze čtyř domovů tohoto střediska, ale i ostatním zájemcům z okolí (sociálně terapeutické dílny, pro jejichž objekt se název teprve vymýšlí).

RSS kanál

Syndikovat obsah