Kronika sboru

Presbyterní konference

V sobotu 16. února 2013 se v sále Václava Pokorného farního sboru Brno I v Opletalově ulici konala další seniorátní presbyterní konference. Seniorátní výbor letos spojil konferenci se vzděláváním laiků v rámci probíhajícího vzdělávacího cyklu a ve spolupráci s Komisí pro vzdělávání připravil přednášku a workshop na téma Křest a večeře Páně. Přednášejícím byl bratr farář Ondřej Kolář z Prahy, který před několika lety působil ve sboru Brno II.

Voda pro Etiopii

Poslední neděli církevního roku 27. listopadu jsme ve sboru Brno I přivítali kurátora sboru ČCE v Praze Počernicích, který nás navštívil spolu s manželkou a postaral se o zajímavý program na tradičním odpoledni, které připravuje křesťanská služba.

Náš host, bratr RNDr. Martin Hrubeš, je civilním povoláním geolog a podílí se na rozvojové pomocí České republiky, která je mimo jiné směřována do Etiopie, kde se podílíme na získávání nových zdrojů pitné vody.

Ekumenická bohoslužba v Červeném kostele

Příprava této bohoslužby trvala zhruba půl roku. Podílelo se na ní osm duchovních z osmi církví působících ve středu Brna. Jako téma jsme zvolili dvě letošní výročí: 1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje a 400 let od vydání poslední verze biblického překladu v Kralicích. Právě překlad biblického textu do národního jazyka obě výročí spojoval.

Pavlova misijní cesta na Blažkov (sbor Brno I)

Blažkov 2017

V druhém srpnovém týdnu se na Blažkov sjelo asi padesát účastníků ze sboru Brno I. (a nejen z něj) ve věku od dvou do sedmdesáti let. Běh začínal v sobotu a v neděli poté jsme šli do kostela do Blažkova, kde se k nám přidal ještě další tábor. Bohoslužby měla sestra farářka Jana Hofmanová. Byly vlastně již začátkem celotýdenního programu o Pavlových misijních cestách. V průběhu bohoslužeb měli dobrovolníci možnost předvést, jak mohl Pavel cestovat do Damašku. Objevilo se plížení, běh, válení sudů…

Josef Veselý - 100 let

Přestože poslední léta mluvíme v souvislosti s narozeninami bratra faráře Josefa Veselého o permanentním jubileu, letošní rok je přece jen výjimečný. Na tu třetí číslici, která přibyla k označení jeho věku, se člověk dívá už spíš nevěřícně - není až tak samozřejmá a obvyklá. V neděli 9. března při bohoslužbách v Betlémském kostele jsme měli příležitost osobně pogratulovat bratru faráři k jeho stým narozeninám, k životnímu jubileu, které si obrazně tak trochu přisvojují všichni, kteří mohli pobývat alespoň chvíli v jeho blízkosti, alespoň chvíli z té dlouhé doby, po kterou předává svému okolí evangelium - k těm blízkým počítáme samozřejmě i náš sbor.

Plesem 2018

Plesem 2018

Zásluhou seniorátní mládeže se v pátek 26. ledna v Lužánkách konal druhý ročník seniorátního plesu nejen evangelíků napříč generacemi - PLESEM.

Co může zažít varhaník…

Na Velký pátek, tedy 27. března 2013, jsem měla varhanickou službu v Červeném kostele. Ovšem nebyla to služba ledajaká. Po zimní pauze, kdy přenechávám hraní mladším a otužilejším varhaníkům, jsem trochu nedočkavě a s určitou trémou přišla do kostela hodně zavčasu. Chtěla jsem mít vše včas a v klidu nachystáno. A jak to bylo dobře!

Brno I - dětská vánoční slavnost 2016

Dětská vánoční slavnost 2016

Na 4. adventní neděli jsme se sešli v Betlémském kostele k již tradiční dětské vánoční slavnosti.

Po úvodu sestry farářky Jany Hofmanové dostaly slovo nejmenší děti pod vedením Ivy Oukropcové a předvedly hru „Co by se stalo kdyby…?“ Zvědavá ovečka Barborka se ptala, co by se stalo, kdyby člověk neposlouchal Boha, ale jednal podle sebe. A postupně jsme spolu s ní zjišťovali, že by ten známý vánoční příběh o Ježíšovi, Marii a Josefovi vůbec nemusel dopadnout dobře.

Slavnost varhan

Varhany v Červeném kostele postavila firma Gebrüder Rieger z Krnova v roce 1887 pod opusovým číslem 185 k dvacátému výročí posvěcení tohoto chrámu, který se tehdy jmenoval Christuskirche.

Brno I – Křesťanská služba

Křesťanská služba - Brno I

Bratry a sestry ve sboru Brno I, kteří mají zájem o návštěvu či rozhovor, navštěvuje příležitostně a ochotně křesťanská služba našeho sboru. Jedna z milých návštěv letos v létě proběhla také u paní Blahoslavy Ondrové při příležitosti jejích 102. narozenin.

RSS kanál

Syndikovat obsah