Kronika sboru

Adventní odpoledne Křesťanské služby

Jako každý rok, těšili jsme se na tradiční adventní odpoledne, které vždy organizuje a připravuje ve sboru Brno I odbor Křesťanské služby. Výběr tématu a zejména přednášejícího byl tentokrát neobyčejně zdařilý. Pozvání přijal emeritní farář z Jimramova Jan Keller.

Odpoledne jsme zahájili zpěvem adventní písně 276 „Slávy Pán přichází opět" a biblickým zamyšlením, které se bezprostředně dotýkalo zadaného tématu celého odpoledne: Křesťan a služba. V besedě po přestávce, která byla vyplněna rozhovory mezi účastníky a bohatým občerstvením, které připravily sestry z Křesťanské služby, rozvinula se diskuse a bratr farář nejenže odpovídal na dotazy a náměty, ale vyprávěl i o zkušenostech ze své práce starosty Jimramova. Tím zdůraznil důležitost neokázalého křesťanského působení a možnosti služby spoluobčanům.

Bylo nás na celém odpoledni přibližně třicet, odcházeli jsme po skončení radostně, posilněni na duchu i na těle a taky s vědomím, že ten, kdo nepřišel, může litovat.

Umí evangelíci vařit guláš aneb adventní sdílení

Zkuste si představit, že znaveni a uondáni po celodenním se lopocení v práci otevřete konečně dveře domu... a Vaše děti Vás překvapí. Všechno, všecičko, víc, než byste kdy jindy vůbec čekali, je uklizeno a v pokoji svítí svíčky. Už ve dveřích slyšíte znít líbeznou muziku. První myšlenka, co by alespoň mě hned napadla je, co se to stalo, co děti zase provedly, rozbily, kdo dostal ve škole poznámku…

Vánoční slavnosti našich dětí

Nevím, jak je tomu jinde, ale my máme vždycky problém najít nějakou vánoční hru pro děti z nedělní školy. Letos jsme sáhli po „Vánoční dramatizaci o Rachab, Rút a dívce Marii“. Autorem hry s podtitulem O třech ženách z rodokmenu Ježíše Krista je současný patriarcha CČSH Tomáš Butta, který u nás ve sboru nedávno kázal a texty svých her nám věnoval do sborové knihovny. Díky učitelům nedělní školy se podařilo trochu dějepravné dílko provést svižně a s chutí všech herců. Předškolních dětí se ujaly sestry působící v Klubu Ovečky. Vánoční písničky v přednesu těch nejmenších zapůsobily naivitou a roztomilostí přednesu. Radost poslední adventní neděle tak sdílely bez rozdílu všechny generace sboru.

Olga Tydlitátová

Žili mezi námi - ThDr. Viktor Hájek (1900 - 1968)

Žili mezi námi - Viktor Hájek - náhled

Od r. 1926 byl tři roky farářem v Růžďce na Valašsku, pak byl do r. 1950 farářem brněnského sboru a v letech 1950 až 1968 synodním seniorem ČCE. Oženil se s neteří M. R. Štefánika Klárou Hajčovou. Syn Igor vystudoval bohosloveckou fakultu v Praze a byl seniorátním vikářem v Teplicích. Církevní službu brzy opustil a pracoval pak jako ekonom. Dcera Doris (provdaná Titěrová) byla vedoucí sekretariátu synodní rady. Zemřela po těžké nemoci ve věku 49 let.

Z jeho publikací: Petr Chelčický (1929 Bratislava), Heřman z Tardy (1932 Brno), Katechismus, to jest křesťanské učení (1932 Brno), Kázeň v Jednotě Bratrské (1934 Brno), Biblická dějeprava (1959 Praha, Kalich).

Žili mezi námi - Nezapomenutelný Míla Michal

Je to skoro neuvěřitelné, že letos 25. dubna už to bude dvacet let, co zemřel PhDr. Bohumil Michal. Jako dnes si pamatuji, že mě jako malou holčičku v roce 1939 maminka zavedla do zadního sálu v Blahoslavově domě (sbor ještě nebyl rozdělený) a v nedělní škole jsem se dostala do skupinky bratra Míly. Od té doby, dalo by se říct, že aniž bych si to uvědomovala, ovlivnil celý můj život. Nedělní školu jsem nemohla žádnou neděli vynechat, protože bratr Míla po biblickém výkladu a zadání „zlatého verše“, který jsme uměli všichni nazpaměť, měl vždycky připraveno napínavé vyprávění, třeba z knihy džunglí nebo jiné dobrodružné literatury pro děti. A jak uměl vyprávět! Viseli jsme mu na rtech a byli napnuti, jak to bude dál.

Mládež a konfirmandi ve Strměchách

První březnový víkend se mládež a konfirmandi z prvního brněnského sboru vydali do Strměch. Již tradiční akce se nesla v jarním duchu. Tentokrát byla velkým oříškem už cesta do Strměch. Rozhodli jsme se, že nepojedeme vlakem jako každý rok, ale autobusem. Je to kratší, rychlejší a levnější. Leč autobus jel plný, takže jím jelo jen pár lidí, zbytek počkal na vlak. To vím ale jenom z vyprávění. Protože jsem nemohla z Brna jet už odpoledne, dojela jsem do Strměch až pozdě večer. Nestihla jsem tedy ani večerní program, kdy Jiří vyprávěl o tom, jak funguje naše církev a náš sbor. Sobotní dopoledne jsme se věnovali rozebírání Otčenáše. Našim úkolem bylo říct jeho jednotlivé části svými vlastními slovy. Po obědě jsme si vytáhli karimatky, uvařili si čaj, našli sušenky a užívali jsme si před farou hřejivých slunečních paprsků. Odpoledne jsme šli na vycházku. Potkali jsme vypuštěné rybníky, krásnou kapličku, málo sněhu a hodně bahna. Večer nám Jiří promítl prezentaci o rozdílech mezi jednotlivými křesťanskými církvemi. V neděli jsme se zúčastnili místních bohoslužeb, uklidili faru a vydali se na cestu domů.

Hudební nešpory v Červeném kostele - jubilejní desátý ročník

Ano, vstupujeme už do desáté sezony. Myšlenka pořádat hudební nešpory, při kterých bude k posluchačům v tomto nádherném architektonickém skvostu, kterým kostel Jana Amose Komenského bezesporu je, promlouvat hudba a slovo, a v neposlední řadě také naše snaha pomoci nestátním organizacím pracujícím v sociální oblasti, došla naplnění v dubnu 2003. Nápad organizátorů, kterými jsou sbory Českobratrské církve evangelické Brno I a Brno-Husovice, našel pochopení také u hudebníků, a v průběhu let se zde vystřídala řada umělců.

Adventní sdílení

Předvánoční guláš a sdílení s lidmi, kteří hladoví fyzicky i psychicky, mohli zažít ti, kteří přijali pozvání a přišli 20. prosince vpodvečer před Červený kostel v Brně. Samotná akce byla plánovaná na 17. hodinu, ale již okolo půl páté přicházeli první zájemci, dle vzhledu většinou bezdomovci, a tvořili seskupení podobající se frontě. Na faře se ohřívaly obří kastroly s gulášem masovým i vegetariánským a také se vařil čaj a krájely pecny chleba. Jelikož se to nepřipravilo samo sebou, jistě se zvídavě ptáte: Kdo tvořil tým těchto ochotných a pracovitých lidí? Jak jsem se dozvěděla od hlavního organizátora Pavla Janečka, celkově se na akci podílelo asi 20 mladých lidí, z nichž většina se pravidelně schází ke společnému čtení Bible, rozhovorům a modlitbám.

Vánoční slavnost v našem sboru

Letošní vánoční slavnost v Betlémském kostele se začala domlouvat již o letních prázdninách na Blažkově. Mládež se tam nabídla, že by si přípravu tentokrát vzala do své režie. To se také stalo a učitelé nedělní školy s trochou úzkosti sledovali, jak vše dopadne. Přípravy byly náročné. Místo v neděli se zkoušelo několik sobot dopoledne, maminky vařily oběd, děti se učily role nejen zpaměti, ale i skutečně zahrát. Scénu připravovali starší mládežníci. Režii a celou přípravu si vzala na starost Alžběta Michalová s Tomášem Cimrem. Oba jsou studenti JAMU.

RSS kanál

Syndikovat obsah