Kronika sboru

Cesty za architekturou

David Vávra

Náš měsíčník Setkávání má pro tento rok na obálce vyobrazení kosmických sil a pozemských živlů, které působí na podobu našeho světa a na nás. Bratr farář Jiří Gruber vybírá v Bibli místa, která k těmto silám a živlům odkazují slovy, bratr David Mikolášek zve do našeho sborového domu výtvarníky, kteří o nich vypovídají svými obrazy a kteří zároveň nabízejí vlastní pohled na svět proměňovaný lidmi sobě k užitku a Bohu k oslavě. Vedle přírodních sil je právě člověk a architekt také tím živlem, který mění podobu světa ke své podobě. Tentokrát přijal jeho pozvání David Vávra, architekt, divadelník, autor TV seriálů Šumná města a Šumné stopy, člen sboru ČCE v Praze-4 Braníku.

Držte se svého

Když se narodila, do prvních výstřelů první světové války zbývalo sedm let. Bedřiška Köhlerová (členka sboru ČCE v Brně I - poznámka redakce) 1. srpna 2013 v plné síle oslavila sto šesté narozeniny. „Jsem spokojená, co už mi zbývá“, směje se.

Odpoledne křesťanské služby v Brně I

Odpoledne křesťanské služby v Brně I

Poslední neděle církevního roku, paní farářka Saša Jacobea káže dle Matoušova evangelia o posledním soudu, nemocniční kaplan Jan Zachoval přednáší o službě nemocným a umírajícím.

A přece nebo právě proto není nálada smutná, pochmurná, bezvýchodná, naopak! Z kázání se dozvídáme, že i malá pomoc bližnímu může v budoucnu rozhodnout o našem „zařazení“.

20 let sboru Cantate Domino

Takové výročí se muselo oslavit. Přípravu programu jsme svěřili našemu basistovi Davidu Mikoláškovi a za pomoci ještě dalších členů sboru se tak uskutečnila pěkná a radostná oslava v sále sborového domu na Opletalově ulici. Davidovi, jeho rodině a všem, kdo jakkoli přispěli, děkujeme.

Školka mládeže

Již tradiční školka mládeže se letos konala v Miroslavi. Už v autobusu z Brna bylo jasné, že se shledáme ve velkém počtu, a skutečně, sešlo se nás téměř sto. Je obdivuhodné, jak se s takovou účastí naši hostitelé vypořádali. Hned po příjezdu jsme byli doprovozeni do místní fary, kde jsme se mohli po náročné cestě občerstvit, zaregistrovat, a následně vyslechnout zahajovací impuls v sousedícím kostele. Poté jsme se vydali ven, kde nás čekala hra plná voleb s názvem O post synodního seniora, a nakonec nás seznámili s místní tělocvičnou, kde jsme byli ubytováni.

Tvořme vždy společně

Sjezd mládeže 2018

Letošní sjezd mládeže, který se uskutečnil 27.‒30. září v Pardubicích, byl v mnohém neobyčejný. Prvním zpestřením bylo, že byl po nějaké době opět delší, čtyřdenní. Speciální byl ovšem zejména tím, že byl spojen s oslavami stoletého výročí založení naší církve, a proto jsme byli všichni – mladší i starší – pozváni, abychom se radovali společně, jak vyzývalo i téma celé události.

Bigbeatové bohoslužby - Jozue porazil Jericho

V našem sboru se již několik let konají několikrát do roka v sále Václava Pokorného bigbeatové bohoslužby, při nichž zpíváme ze zpěvníků Svítá a doprovází nás hudební skupina ve složení: Ctirad Šebesta (kytara), David Šebesta (baskytara), Honza Baroš (klávesy), Eva Ventrubová (zpěv) pod vedením Ondřeje Malacha (bicí a klavír). Čtení a modlitby mívá zpravidla mládež nebo konfirmandi. Za kazatelnou se střídají naši kazatelé Jiří Gruber, Olga Tydlitátová a donedávna i Marta Židková. V únoru jsme se spolu s Izraelci radovali nad pádem Jericha…

Nocí kostelů podeváté

Noc kostelů v Červeném kostele - 2017

Letos se těším v Brně na novinku: šalinu Noci kostelů. Loni prý byla tramvaj v Praze zcela přeplněná, tak si plánuji naši šalinu po cestě z práce jen prohlédnout. Na Joštově ulici je v pět hodin ale jen hlouček lidí, biskup a primátor. První jízdu se tedy svezu s nimi. Usměvavá holčička mi dává jízdenku a první krásné razítko s šalinou.

Basilejští v Brně

Ve dnech 11. - 13. října jsme uvítali 11člennou skupinu z družebního sboru Francouzské reformované církve v Basileji. Hosté přijeli v pátek dopoledne vlakem z Vídně. Po procházce centrem města a obědě jsme se přesunuli na Staré Brno, kde jsme navštívili Augustiniánský klášter. Nejdřív jsme prošli expozici v Mendlově muzeu. Formulováním základních zákonů genetiky Mendel značně předběhl svoji dobu, jeho objevy vědci ocenili až desítky let po jeho smrti. Následovala prohlídka areálu. Eliška Rejčka zde založila v roce 1323 klášter cisterciaček, v roce 1782 sem byl přesídlen řád augustiniánů i s opatstvím, jedním z opatů byl i Jan Řehoř Mendel. Zaujal nás vstupní refektář upravený v secesním slohu, dormitář s obrovským obrazem Jeruzaléma, další sály, původní klaviatura varhan v basilice, na které hrával Leoš Janáček, a hlavně nádherná gotická Basilika Nanebevzetí Panny Marie, kterou papež Jan Pavel II. povýšil na „Basiliku minor“.

Vánoční služby Boží s dětmi 2017

Dětská vánoční slavnost 2017

Citace z her (17. prosince)

Hra menších dětí „Těšení“

„Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův. Jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.“ (Jeremiáš 29,11) „Každá věc svůj čas mívá, naděje každý den zpívá: nezoufej, když všechno není, jak sis přál.“

RSS kanál

Syndikovat obsah