Aktuality

Aktuality

Texty písní k bohoslužbě "na dálku" 29.3.

312

KRISTE, JENŽ JSI SMRT PODSTOUPIL

pův. nápěv Ó srdcem nábožným, věrní, 1561

1. Kriste, jenž jsi smrt podstoupil, abys z smrti nás vykoupil,

to my k tvé cti vyznáváme, z toho ti chválu vzdáváme.

 

Pozdrav

Vstupní verš

 

71

V TEBE DOUFÁM, HOSPODINE, Ženeva 1562

1. V tebe doufám, Hospodine, než zemský věk můj pomine,

nechť nejsem zahanben v tvé péči.

Pro spravedlivost vyprosť mne, skloň ke mně ucho pozorné,

buď mi vždy skálou v nebezpečí!

Tvůj příkaz mě má ochránit, tys skála má i pevný štít.

2. Ochraň mě od násilníka / a vyrvi z rukou hříšníka, /

vždyť ty jsi, Pane, má naděje, /

já v tebe doufám od mládí. / Dřív nežli dítě uvádí /

Bůh do života, on už s ním je. /

Od chvíle té naň spoléhám, / jej chválím a jej vyznávám.

3. Mnohým div to nad chápání, / však tys mé silné doufání, /

ať ústa má jen tebe chválí. /

Ó Bože, nezamítej mne, / i když má síla pohyne, /

mne neopouštěj, nehleď z dáli, / zda s bezmocí mou počítá /

nepřátel rada ukrytá.

4. Já pak budu čekat stále, / hotov zpívat o tvé chvále, /

ať denně řeč má připomíná /

tvou spásu, tvou spravedlnost. / Ač nepochopím nikdy dost /

moc Panovníka Hospodina, /

tvé divy hlásat připraven / od mládí jsem po dnešní den.

Modlitba

Čtení

472

JEŽÍŠI MŮJ MILÝ, Joh. Criiger 1653

1. Ježíši můj milý, dárce světla, síly, Kriste, slávo má!

Když se srdce leká, dlouho pomoc čeká, po tobě se ptá.

Kriste, Boží Beránku, žádná síla nevýslovná se ti nevyrovná.

2. Ochráněn tvým štítem,/ jsem i v boji lítém / s tebou bezpečen. /

Ať se ďábel vzteká, / nic mne nepoleká, / mám-li tebe jen. /

Ať se všechno otřásá, / ať zlo táhne v plné zbroji, / Ježíš při mně stojí.

3. Přesto vše, co drtí, / navzdory i smrti, / navzdor bázni zlé; /

ať hřmí bouře divá, / mé srdce si zpívá, / nic jím nepohne. /

Boží moc mne podrží, / aby to, co sílu bralo, / přece ztroskotalo.

Kázání

475

TED NELZE ZPÍVAT O POKOJI, Robert King

1. Teď nelze zpívat o pokoji a radovat se v ústraní,

když celý svět je zmítán boji a pravda nemá zastání.

Lid Kristův má čas vymezený a práce na něj čeká dost.

Pán věků trvá neproměnný a stále žádá poslušnost.

2. Svůj vydej čas a svoji práci, / dej v oběť srdce, majetek, /

jen snášej urážky a zášti, / ať láska vítězí - ne vztek. /

Pán stanovil ti velký úkol / a klade jej dnes před tebe, /

jdi tedy sloužit bez váhání / a vezmi úkol na sebe.

3. Tvá láska, drahý Pane Kriste, / mě zavazuje do smrti /

a žádá srdce zcela čisté, / jež nebojí se oběti. /

Ten, kdo chce být tvým učedníkem, / má za tebou jít bez výhrad, /

být ve všem věrným služebníkem / a neděsit se žádných ztrát.

Th. Monod 1895 / B. Vik

Sborová ohlášení a informace

Přímluvy

Otčenáš

Poslání

Požehnání

684

UČIŇ MNE, PANE, NÁSTROJEM, P. Eben

 

Ref. Učiň mne, Pane, nástrojem, ať zářím, ať zářím tvým pokojem.

1. Kde dusí nenávist, ať lásku vnáším, kde tiskne bezpráví, ať křivdy snáším,

ať víru rozsévám do pochybností, ať učím sklíčené budovat mosty. Ref. Učiň mne ...

2. Ať pokoj přináším, kde zuří hádky,/ ať klidnou důvěrou přemáhám matky,/ kde vládne temnota, ať světlo křesám,/ se všemi smutnými ať v tobě plesám. Ref. Učiň mne ...

3. Požehnej, Pane můj, mé snaze přímé,/ víc než být potěšen, chci těšit jiné,/ víc než být pochopen, druhé chci chápat,/ víc než být milován, chci lásku dávat. Ref. Učiň mne ...

4. Kdo dává, dostává, mnohem víc přijme,/ kdo ztrácí, nalézá sebe jiné,/ kdo bližním odpouští, sám

milost pozná,/ ba ani smrt mu /víc nebude hrozná. Ref. Učiň mne ...

podle Františka z Assisi J. Hrdlička

Zprávy ze sboru 35/2019

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 35 (1.9. 2019 - 7.9.2019)

Zprávy ze sboru 21/2018

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 21 (27.5. 2018 - 2.6.2018)

Zprávy ze sboru 11/2020

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 11 (8.3. 2020 - 14.3.2020) 

Bohoslužby v březnu

3. března                8:30               Betlémský kostel           Jaroslav Vítek

                               10:00              Červený kostel               Jaroslav Vítek

 

10. března              8:30               Betlémský kostel            Jana Hofmanová                VP

                                10:00              Červený kostel               Jana Hofmanová                VP

                               14:00               Rychmanov                    Jiří Gruber                      VP, křest

                                                      

17. března              8:30               Betlémský kostel            Jiří Gruber

                                10:00              Červený kostel               Jiří Gruber             

                       

24. března              10:00              Fara Opletalova             Jana Hofmanová                výroční

                                                                                                                                      shromáždění  

                                14:00              Rychmanov                    Jana Hofmanová

                                                      

31. března              8:30               Betlémský kostel           Jiří Gruber     

                               10:00              Červený kostel               Jiří Gruber             

                                                                                                                             

 7. dubna                8:30               Betlémský kostel           Jana Hofmanová                jarní ekumenická

                                                                                              Jana Daněčková                neděle

                               10:00              Červený kostel               Jana Hofmanová

                                                                                              Jana Daněčková

Virtuální prohlídka Červeného kostela

Firmou Aerofot byla vytvořena krásná virtuální prohlídka interiéru Červeného kostela.

Jarní školka mládeže na Blažkově

Školka mládeže na Blažkově 2017

Klid. Zpěv ptáků. Čerstvý vzduch. Sluníčko. Ale také hlasitý smích, zpěv doprovázený několika kytarami, bubínkem a baskytarou a vůně chutného jídla. Tohle je jeden z mých dojmů z víkendu stráveného na Blažkově. Ještě nutno dodat, že se nás sjelo asi 70 mládežníků, ať už starších nebo mladších. Tedy především mladších. Měla jsem radost, že přijelo tolik pro mě neznámých tváří.

Zprávy ze sboru 43/2019

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 43 (27.10. 2019 - 2.11.2019) 

Zprávy ze sboru 37/2018

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 37 (16.9. 2018 - 22.9.2018)

Květnové Hudební nešpory

Milé sestry a milí bratři,

rádi bychom vás pozvali na Hudební nešpory v Červeném kostele v Brně v neděli 5. května v 19:30. 

Zazní skladby W. A. Mozarta. Účinkuje symfonický orchestr Konzervatoře v Brně, který bude řídit Jaromír Gamba.

Biblické zamyšlení: Jiří Gruber. Výtěžek koncertu bude věnován Handicap klubu Brno.

RSS kanál

Syndikovat obsah