Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.
Micheáš 6,8

Zprávy ze sboru 40/2020

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 40  (4.10. 2020 - 10.10.2020)

Zprávy ze sboru 39/2020

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 39  (27.9. 2020 - 3.10.2020)

Ovečky začínají 15. září 2020

V dětském klubu Ovečky se už řadu let každé úterý v 16.30 scházejí na „Zelené faře“, tedy Opletalově 6, děti ve věku od tří do sedmi let. Čeká tady na ně kamarádka ovečka Barborka, která zná každé dítě jménem a nemůže se dočkat, až si budou společně hrát, vyprávět příběhy z Bible, tvořit a objevovat vždycky alespoň kousek nového o Bohu. Samozřejmě nechybí ani společná modlitba, zpívání a ztišení.

Zprávy ze sboru 38/2020

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 38  (20.9. 2020 - 26.9.2020)

Kurz Alfa – 2020

Pro všechny, kteří hledají, přemýšlí a ptají se po smyslu života

 

Kdy?               každou středu od 18 do 20 hodin

                        od středy 30. září 2020

Kde?               Brno, Opletalova 6, přízemí vpravo

 

Témata přednášek:

                        30. 9.   Má ještě křesťanství co říci ?

                          7.10.  V čem je Ježíš výjimečný ?

                        14.10.  Proč Ježíš zemřel ?

                        21.10.  Jak hledat a nalézt víru ?

                        28.10.  státní svátekkurz se nekoná

                          4.11.   Má smysl se modlit ?

                        11.11.  Jak číst a porozumět Bibli ?

                        18.11   Jak nás Bůh vede ?

                        25.11.  Je třeba o víře mluvit ?

                          2.12.  Kdo je to Duch svatý?

                          9.12.  Může nás Bůh uzdravit ?

                        16.12.  Potřebujeme církev ?

 

Program jednotlivého večera

18:00   společná večeře

18:30   hudební část

18:40   přednáška

19:15   rozhovor u stolů

20:00   závěr

 

   Účast na kurzech je nezávazná a bezplatná. Lze však přispět do dobrovolné sbírky (košík u vchodu). Kdo se nemůže zúčastnit všech večerů, může využít rozmnožené texty přednášek, které budou k dispozici všem zájemcům. Přednášky bude mít evangelický farář Jiří Gruber.

   Při rozhovorech u stolů se v malých skupinkách probírá téma večera. Je možné klást i další otázky a vyjádřit vlastní názor. Kurzy Alfa jsou místem, kde žádná otázka není pokládána za nevhodnou.

   Na závěr kurzu bude možnost přihlásit se k dalším setkáním - kurs Beta na jaře 2021, jehož cílem bude hlubší seznámení s církví s možností přípravy ke křtu a přijetí do sboru.

   Tento kurz Alfa pořádá Českobratrská církev evangelická, sbor Brno I Přihlášky do kurzu: e-mail: ccebrno1@atlas.cz nebo na telefonu: 776 216 072

www.cervenykostel.cz

Zprávy ze sboru 37/2020

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 37  (13.9. 2020 - 19.9.2020)

Bohoslužby v září

6. září             10:00              Červený kostel               Jana Hofmanová                    VP

zahájení školního roku a NŠ

 

13. září           9:00               Červený kostel               Jiří Gruber                      výroční sborové                                                                                                                                   shromáždění + volby

 

20. září           10:00              Červený kostel               Jana Hofmanová            křest

                       

                       

27. září           10:00              Červený kostel               Jiří Gruber                     

                       

                                                                                                             

4. října           10:00              Červený kostel               Jana Hofmanová            skautské                 

               

 

Vzhledem k probíhajícím opravám schodiště a kůru v Betlémském kostele se bohoslužby v tomto kostele až do dokončení prací nekonají. Pravděpodobné ukončení prací listopad/prosinec 2020.                                                                                              

Zprávy ze sboru - Sborové shromáždění

V neděli 13. září se bude konat sborové shromáždění.

Zprávy ze sboru 35/2020

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 36  (30.8. 2020 - 5.9.2020)

Zprávy ze sboru 33/2020

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 33  (16.8. 2020 - 22.8.2020) 

RSS kanál

Syndikovat obsah