Seniorátní presbyterní konference

Letošní presbyterní konference pořádaná seniorátním výborem se letos konala dne 8. března 2014 v sále Václava Pokorného sboru Brno I, za účasti přes 50 presbyterů skoro ze všech sborů. Jejím tématem byl aktuální problém: budoucí samofinancování církve. Po zahájení v 9 hodin bratr senior Jiří Gruber měl úvodní referát. Údaje, které nedávno jednotlivé sbory brněnského seniorátu dodaly v rámci dotazníku synodní rady, zpracoval do několika tabulek, které se zabývaly preferencí jednotlivých sborů ke strategii využití restitucí. Dále porovnávaly potřeby kazatelů v jednotlivých sborech a schopnost sborů své kazatele platit. Údaje se týkaly současného stavu v roce 2013 a výhledu do roku 2023.

Podle situace jednotlivých sborů a jejich polohy byly sbory seniorátu rozděleny do pěti oblastí: jih, střed, sever, oblast a brněnské sbory. Presbyteři rozdělení podle oblastí diskutovali o situaci svých sborů a způsobech řešení situace. Před obědem zástupci oblastí přednesli své závěry v plénu. Většina mimobrněnských sborů bude schopna si jednoho kazatele zaplatit, jinde sousední sbory budou muset sdílet společného kazatele, nebo budou mít kazatele jenom na částečný úvazek. Brněnské sbory uživí své kazatele a budou moci i pomáhat slabším sborům. Tato pomoc by však měla být řízena seniorátním výborem, aby byla efektivně využita na projekty, které mají perspektivu.

Odpolední část byla věnována dopadům nového občanského zákoníku na život sborů. Sestra Olga Navrátilová z kanceláře synodní rady nám rozdala svůj materiál nazvaný „Velmi stručný průvodce začínajícího faráře právní džunglí“, komentovala důležité změny a odpovídala na četné dotazy. Živá diskuse skončila až před 15. hodinou.

Přechod od jistých plateb státu k samofinancování nebude bezbolestný. Je proto velmi dobře, že se vedení i jednotlivé sbory zamýšlejí nad těmito otázkami. Díky tomu věřím, že se ČCE s novou situací vyrovná a bude vzkvétat.

Jan Franců

Převzato z Brněnského evangelického měsíčníku Setkávání 4/2014

RSS kanál

Syndikovat obsah