Proč je tu náš sbor: bohoslužby a katecheze

  1. Kolik lidí se v našem sboru obvykle podílí na přípravě a průběhu bohoslužeb?
  2. Jaké nové sborové aktivity se nám v posledním období osvědčily?
  3. Jaké aktivity sboru jsou plně či z velké části závislé na práci kazatele a jaké aktivity jsou v kompetenci ostatních členů sboru? Vyjmenujte je.

Brno I

  1. Na přípravě bohoslužeb se podílejí výhradně kazatelé, na jejich průběhu varhaníci, občas pěvecký sbor a jeden presbyter čtením, někdy modlitbou, zvukaři a lidé zajišťující tisk. Při ekumenických bohoslužbách se modlitbami podílejí presbyteři. Potřebnou službu při bohoslužbách vykonávají presbyteři. Je nutno také zajišťovat pořadatelskou službu při hudebních nešporech v ČK. Zajímavostí v našem sboru jsou tzv. skautské bohoslužby, které se konají jednou ročně a na jejichž průběhu se podílejí skauti. Několikrát ročně se také scházíme k tzv. bigbeatovým bohoslužbám, které připravují faráři společně s hudebníky a konfirmandy.
  2. Do organizace a zajištění různých shromáždění a akcí se zapojuje asi 50 lidí podle potřeby - kurzy Alfa a Beta 30 (1x týdně 7 měsíců v roce), Noc kostelů a Muzejní noc až 40 za večer - zázemí konferencí, seminářů, přednášek, návštěv zajišťuje pravidelně křesťanská služba (asi 20x za rok 4-10 osob).
  3. Na práci kazatele jsou z velké části závislé tyto aktivity: příprava konfirmandů - plně, kavárnička pro seniory - částečně, biblické hodiny - plně, příprava učitelů nedělní školy - plně, mládež - částečně, kurzy Alfa a Beta - částečně, hudební nešpory v Červeném kostele - částečně, sborové pobyty - částečně. Plně či z větší části jsou v kompetenci ostatních členů sboru tyto pravidelné akce: klub pro předškolní děti Ovečky - plně, Klub otevřených dveří - plně, kavárnička - kulturní program, pěvecký sbor - plně, modlitební chvíle - plně, křesťanská služba - z větší části, péče o středisko Blažkov - plně, večeře pro lidi bez domova - plně.

odpověď staršovstva

Převzato z Brněnského evangelického měsíčníku Setkávání 3/2014

RSS kanál

Syndikovat obsah