Proč je tu náš sbor?

  1. Každý sbor má misijní úkol. Jak mu rozumíme? Jak jej naplňujeme? Máme zde nějaké další příležitosti? Jaké způsoby oslovení lidí mimo sbor (našich přátel, lidí z okolí) se nám osvědčily? Jaké aktivity posilují otevřenost našeho sboru?
  2. Kolik nových lidí přibylo v posledních pěti letech do našeho sboru? Kolik dospělých lidí bylo pokřtěno za posledních 5 let?

Brno I

1. Vzhledem k poloze sboru v centru Brna máme v tomto směru obrovské možnosti. Do našich kostelů, obzvláště do ČK, například přicházejí lidé "jen tak", když jdou kolem. Rovněž lidé, kteří jsou v Brně na přechodnou dobu - kupříkladu studenti - mohou v našem sboru hledat společenství. Tento fakt si myslím všichni uvědomujeme. Pro hledající lidi pořádá skupina dobrovolníků kurzy Alfa a Beta. Kromě toho v našem sboru probíhají křty dospělých. Mimo běžných bohoslužeb, které mohou být samy o sobě označeny za misijní (právě díky poloze kostela v centru) se v prostorách fary pravidelně konají bigbeatové bohoslužby (ty by možná bylo lepší z misijního hlediska přesunout do ČK, což by sice vyžadovalo nutné akustické úpravy kostela, ale možná by to přilákalo víc kolemjdoucích). I různé kulturní a jiné akce v našich kostelech, například hudební nešpory v ČK,  jakož i naše účast na Noci kostelů a Muzejní noci jsou svým způsobem misijními aktivitami. Prostor ke zlepšení vidíme v tom, aby byl sbor veden k potřebám praktické misie – schopnost každého věřícího říct svému známému stručně, proč a co mu přináší účast ve sboru.

presbyter, 34 let

 

Obecně platí, že se osvědčily způsoby oslovení, které jsou pro oslovené nenásilné, zajímavé a ukazující hlubší duchovní rozměr. Širší okruh možných zájemců o svědectví evangelia je však možno oslovit především s pomocí komunikačních médií. Osvědčily se kurzy Alfa a Beta. Rovněž pomáhají akce typu nešpor, Noci kostelů a Muzejní noci, hudební Nešpory, podávání občerstvení a guláše lidem bez přístřeší s možností posezení v ČK a poslechu varhanních skladeb v podání našich varhaníků, přenosy kázání v rádiu či v televizi. Náš sbor se vcelku snaží o otevřenost vůči lidem mimo sbor. V dnešní době je však vzhledem k informační nasycenosti společnosti opravdu náročné získat pozornost případných zájemců o evangelium. Pro opravdu výraznější otevřenost našeho sboru bychom museli jako sbor použít aktivity „silnějšího kalibru“, např. poutavý filmový snímek. Aktivity tohoto typu však přesahují možnosti jednoho sboru a jsou tak výzvou pro celou naši církev. Je na zamyšlenou, zda při snaze o otevřenost našeho sboru tak trochu nezapomínáme na naše „papírové“ členy – asi by stálo za to tyto členy sboru zkusit vtáhnout do života sboru.

presbyter, 50 let

 

2. Za posledních 5 let vstoupilo do našeho sboru 20 lidí. To jsou údaje z kartotéky, tedy přestupy z jiných církví a přistěhování. Jinak přibylo mnohem více lidí, kteří navštěvují bohoslužby a sborové aktivity, ale nejsou vedeni ve sborové kartotéce. Pokřtěno bylo 26 dospělých.

staršovstvo

RSS kanál

Syndikovat obsah