Obnovený reliéf Lutherovy pečeti

Při podrobné prohlídce kamenného reliéfu nad vchodem do Červeného kostela bylo zjištěno, že byl původně kolorován a zůstaly na něm zbytky původních barev. Staršovstvo sboru se po konzultaci s památkovými odborníky rozhodlo tento symbol obnovit do původní podoby. Reliéf je modifikovaným symbolem Lutherovy pečeti - původně Lutherem uvažovaný kruh je v našem případě tvarován jako štít.

Pečeť popsal dr. Martin Luther v dopise městskému písaři v Norimberku 8. června 1530 jako symbol celé jeho theologie:

„To první je kříž, černý kříž v srdci, které podržuje svou přirozenou barvu, abych si tím připomínal, že jsme spaseni jen vírou v Ukřižovaného. Neboť věříš-li celým srdcem svým, spasen budeš. Ačkoli je to věru černý kříž, který umrtvuje a má i bolest působit, přece ponechává srdci jeho barvu, nekazí přirozenost, neusmrcuje, ale obživuje. Nebo spravedlivý z víry živ bude, totiž z víry v Ukřižovaného. Srdce stojí uprostřed bílé růže, aby ukazovalo, že víra dává radost, útěchu a pokoj, zkrátka, že víra zasazuje bílou radostnou růži, ne jako svět dává pokoj a radost, a proto má být růže bílá, a nikoliv rudá, protože bílá je barvou duchů a všech andělů. A tato růže leží v poli blankytné modři, protože taková radost v duchu a ve víře je začátek budoucí nebeské radosti, teď již uvnitř pochopené a nadějí uchopené, ale plně ještě nezjevené. A kolem tohoto pole je zlatý kruh na znamení, že taková blaženost trvá v nebi věčně a je bez konce a je vzácnější nad všecky radosti a statky, jako zlato kovem nad vše nejvzácnějším.“

Reliéf restauroval 29. dubna 2014 akademický malíř a restaurátor Pavel Procházka. Při podrobném průzkumu se ukázalo, že obvod štítu nebyl proti původnímu našemu předpokladu kolorován okrovou barvou, ale zlacen plátkovým zlatem. Odpovídá to Lutherově teologickému předpokladu, proto je i restaurovaný štít pozlacen 24krátovým zlatem.

Milan Ryšavý

Převzato z Brněnského evangelického měsíčníku Setkávání 1/2014

RSS kanál

Syndikovat obsah