Slavnost varhan

Varhany v Červeném kostele postavila firma Gebrüder Rieger z Krnova v roce 1887 pod opusovým číslem 185 k dvacátému výročí posvěcení tohoto chrámu, který se tehdy jmenoval Christuskirche.

Je to nástroj s dvěma manuály a pedálem. Má 20 rejstříků, v prvním manuálu 9, na druhém 6 a v pedálu 5. Dohromady má nástroj 1.392 dřevěných a kovových znějících píšťal. Varhanní skříň je postavena v pseudogotickém stylu a má vpředu 51 viditelných píšťal, pravá strana zní v principálu prvního manuálu, levá strana je neznělá, takže dohromady má nástroj více než 1400 píšťal.

Nástroj je pro svou kvalitu vysoce ceněn odborníky a varhaníky a po mnohá desetiletí až do současnosti slouží svému účelu. Poslední větší opravu provedla před 20 lety firma Poukar-Eliáš.

Při nynější opravě byla nejprve provedena demontáž celého píšťalového fondu a vyčištění celého nástroje. Byla zhotovena nová tónová traktura a pořízeny nové abstrakty - cedrová táhla od kláves obou manuálů. Byla renovována pedálová klávesnice, opraven vzduchový ventilátor, provedeno intonační vyrovnání jednotlivých rejstříků a celkové naladění nástroje. Opravu provedl varhanář pan Jaromír Votava z Brna, kterému děkujeme za pečlivost, se kterou se našemu nástroji věnoval. Odborný dohled měl Petr Kolař, profesor varhanní hry na brněnské konzervatoři a ředitel kůru Katedrály sv. Petra a Pavla v Brně.

Náklady na opravu, které činily 565 tisíc Kč, byly uhrazeny především z darů členů a přátel našeho sboru. V roce 2012 se vybralo 99 184 Kč a v letošním roce zatím 96 863 Kč, dohromady 196 047 Kč. Všem jednotlivým dárcům bych chtěl jménem staršovstva poděkovat a věřím, že zvuk nově naladěných varhan je ujistil o tom, že jejich dar posloužil dobré a vznešené věci: Boží chvále a lidské radosti.

Na opravu přispěl také Magistrát města Brna částkou 70 000 Kč. Tyto prostředky činí v součtu asi polovinu nákladů, druhá polovina byla uhrazena ze sborových rezerv, ale věříme, že ještě získáme nějaké dary; podali jsme také dosud nevyřízenou žádost o příspěvek na Jihomoravský kraj.

Poděkování patří také hudebníkům, kteří nás doprovodili při slavnostních bohoslužbách, které se konaly 29. září. Jsou jimi již zmíněný varhaník Petr Kolař a trumpetista Vlastimil Bialas, člen orchestru Janáčkovy opery Národního divadla v Brně.

Na slavnost byli pozváni hejtman Jihomoravského kraje, primátor města Brna a vedoucí odboru kultury Magistrátu města Brna. Všichni poslali poděkování a omluvu vzhledem ke svým pracovním povinnostem.

Jiří Gruber

Převzato z Brněnského evangelického měsíčníku Setkávání 9/2013

RSS kanál

Syndikovat obsah