Ekumenická bohoslužba v Červeném kostele

Příprava této bohoslužby trvala zhruba půl roku. Podílelo se na ní osm duchovních z osmi církví působících ve středu Brna. Jako téma jsme zvolili dvě letošní výročí: 1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje a 400 let od vydání poslední verze biblického překladu v Kralicích. Právě překlad biblického textu do národního jazyka obě výročí spojoval.

Pozvání ke kázání přijal na doporučení docent katedry Nového zákona Petr Mareček z olomoucké teologické fakulty, který současně působí jako vikář ve Slavkově u Brna. Jako text kázání zvolil závěrečnou část Matoušova evangelia (Mt 28,16-20, která nemá paralelu v žádném synoptickém evangeliu. Náš host podal její přesvědčivý výklad a zvěstný záměr.

V liturgii jsme použili Bratrskou agendu z roku 1612, jejíž texty shromáždil a přepsal v rámci své někdejší magisterské práce bratr Martin Grombiřík. Kromě kralických biblických čtení tak zazněly po čtyřech stoletích při bohoslužbě i modlitby, jimiž se Jednota připravovala na vysluhování večeře Páně. Cyrilometodějské výročí bylo připomenuto četbou Proglasu, předmluvy k biblickému překladu do staroslověnštiny, jehož autorem je pravděpodobně sám Konstantin Filosof.

Ke slavnostnímu rázu bohoslužeb přispělo vystavení originálu čtvrtého dílu výtisku Kralické šestidílky, který je majetkem sboru Brno I, a tzv. Bratrského kalichu ze Sležan, který byl na tuto bohoslužbu zapůjčen ze sbírek Moravské galerie.

Tento kalich, který patrně sloužil jako cestovní nebo při vysluhování nemocným, byl ukryt po Bílé hoře ve zdech bratrského domu ve Sležanech u Kroměříže a byl nalezen při přestavbě hospodářských stavení v roce 1840. Kalich zhotovil zlatník Jindřich Bisnovský, který pracoval ve službách Ladislava Velena ze Žerotína v Moravské Třebové. Kalich je ze stříbra, pozlacený, váží 117 gramů a je vysoký 10,5 cm. Na spodku nohy je vyryt obtížně čitelný nápis: Bázeň Páně je počátek moudrosti. Po celou dobu bohoslužeb ho střežila bezpečnostní služba.

Vzhledem k tomu, že bohoslužby se účastnili členové sboru adventistů, bylo v označené části kruhu při večeři Páně použito nealkoholické víno.

Chrám byl naplněn do posledního místečka a část účastníků stála. Zazpíval nám pěvecký sbor CB. Bohoslužba trvala dvě hodiny a po jejím skončení bylo možné si vzácný kalich a výtisk Kralické bible prohlédnout zblízka. Sbírka na výstavbu chráněného bydlení Diakonie v Brumovicích vynesla 11 tisíc Kč.

Jiří Gruber

Převzato z Brněnského evangelického měsíčníku Setkávání 9/2013

RSS kanál

Syndikovat obsah