Basilejští v Brně

Ve dnech 11. - 13. října jsme uvítali 11člennou skupinu z družebního sboru Francouzské reformované církve v Basileji. Hosté přijeli v pátek dopoledne vlakem z Vídně. Po procházce centrem města a obědě jsme se přesunuli na Staré Brno, kde jsme navštívili Augustiniánský klášter. Nejdřív jsme prošli expozici v Mendlově muzeu. Formulováním základních zákonů genetiky Mendel značně předběhl svoji dobu, jeho objevy vědci ocenili až desítky let po jeho smrti. Následovala prohlídka areálu. Eliška Rejčka zde založila v roce 1323 klášter cisterciaček, v roce 1782 sem byl přesídlen řád augustiniánů i s opatstvím, jedním z opatů byl i Jan Řehoř Mendel. Zaujal nás vstupní refektář upravený v secesním slohu, dormitář s obrovským obrazem Jeruzaléma, další sály, původní klaviatura varhan v basilice, na které hrával Leoš Janáček, a hlavně nádherná gotická Basilika Nanebevzetí Panny Marie, kterou papež Jan Pavel II. povýšil na „Basiliku minor“.

V sobotu ráno jsme vyjeli autobusem do Mikulčic. Zde stávalo v 6. – 10. století slovanské hradiště. Na vyvýšeném říčním ostrově (od té doby náplavy řeky Moravy dříve členitý terén zarovnaly na rovinu) stávalo palisádami ohrazené hradiště s basilikou a knížecím palácem. Tuto akropoli obklopovala další sídla, ze kterých se zachovaly jenom základy kamenných kostelů. Prošli jsme se lužním lesem k odkrytým základům jednotlivých kostelů různého typu i velikosti, ostatní hliněné domky a stavby se nezachovaly. Na místě hlavní basiliky je postaven pavilon, ve kterém jsou vidět odkryté základy, hroby, zajímavé nálezy z vykopávek a modely všech 12 kostelů. V audiovizuálním pásmu a od průvodkyně jsme se toho dozvěděli více o době příchodu Cyrila a Metoděje, o hradišti i o jednotlivých stavbách.

Odpoledne po obědě v restauraci Onyx v Lednici jsme se prošli zámeckým parkem. V podzimním slunci zářil pěkně opravený zámek a hlavně barevné listí stromů zámeckého parku s rybníky i stěhovavým ptactvem. Naše prohlídková trasa vedla reprezentačními sály v přízemí zámku. Viděli jsme také dámskou ložnici s na svou dobu velmi moderní koupelnou. Prohlídka končila krátkým kytarovým recitálem v modrém tanečním sále. Naši hosté byli okouzleni, takové věci prý u nich nejsou k vidění.

V neděli jsme se sešli v Červeném kostele. Bohoslužby vedla farářka Olga Tydlitátová s basilejským hostem. Farář Michel Cornuz kázal o vztahu hostitel a host a vzájemném přínosu návštěvy. Po obědě se vyčasilo, a tak místo do muzea jsme šli do Betlémského kostela a vystoupali na Špilberk na vyhlídky na město. S hosty jsme se rozloučili na nádraží u vídeňského rychlíku.

Našim hostům se připravený program velmi líbil, i my jsme byli rádi, že jsme se dostali do míst, kam bychom asi sami nešli. Také rozhovory s našimi hosty během programu i o večerech v rodinách byly přínosné. Za přípravu zdařilé akce patří dík zejména kurátoru Václavu Matoulkovi a farářce Olze a sestrám ze skupiny křesťanské služby.

Jan Franců

Převzato z Brněnského evangelického měsíčníku Setkávání 9/2013

RSS kanál

Syndikovat obsah