Za bratrem Ing. Karlem Čápkem

Dne 21. května 2013 zemřel ve věku nedožitých 81 let význačný člen I. brněnského sboru Českobratrské církve evangelické, dlouholetý člen staršovstva a laický kazatel bratr Ing. Karel Čápek. Pocházel z Olešnice na Moravě, z tamější známé rodiny. Patřil původně k církvi Československé, ale ve svém mládí za působení místního evangelického faráře Miloslava Klapuše a po rozhovorech s tehdejším kurátorem sboru přistoupil k Českobratrské církvi evangelické. Stal se pro celý svůj život jejím horlivým aktivním členem.

Pozoruhodné bylo jeho samostatné úsilí o sebevzdělání. Vystudoval strojní průmyslovku a pak dálkově i techniku v Brně. Již ve studentských letech se zúčastňoval života mládeže v tehdy ještě nerozděleném brněnském sboru. Po jeho rozdělení byl zvolen členem staršovstva ve sboru Brno I., v němž pracoval řadu let. Vzdělával se hlouběji v teologii, takže po příslušných zkouškách se stal laickým kazatelem. Dojížděl sloužit do sboru v Silůvkách v době jeho uprázdnění, do kazatelské stanice v Újezdě-Rychmanově, příležitostně vypomáhal v Brně a jiných sborech. Vydatnou pomocí mu přitom byla jeho žena Zdeňka, roz. Člupková z Olešnice, která uměla hrát na harmonium i varhany, takže mohla doprovázet společný zpěv. Navštěvoval nemocné a osamocené, aby je potěšil evangeliem i osobní účastí na jejich trápení. Dovedl napsat krásné dopisy při různých životních příležitostech. S velikou vděčností vzpomínám na jeho kondolenci k úmrtí mé ženy.

Jako odborník v technických záležitostech byl také členem seniorátního stavebního odboru a tedy platným rádcem sobě nejbližším sborům v Brně a Olešnici.

Byl to bratr, který svou víru vroucně promodlil, hluboce promyslel a prověřil. Bude nám chybět na svém místě v Betlémském kostele, na biblických hodinách a v „kavárničce“, senior klubu sboru.

Rozloučení bylo dne 25. května v tom „jeho“ kostele a posloužila při něm sestra farářka Olga Tydlitátová na text Žalmu 73, 26. verš.

Jan Pokorný

Převzato z Brněnského evangelického měsíčníku Setkávání 8/2013

RSS kanál

Syndikovat obsah