Zájezd na jižní Moravu

Na sobotu 20. dubna připravili manželé Olga a Radek Markovi pro starší členy sborů Brno I a Brno II zájezd do Lednice a Břeclavi. Ráno počasí vypadalo všelijak, ale nakonec se vyčasilo a prožili jsme pěkný den. Jako vždy Markovi zájezd připravili pečlivě, s ohledem na věk účastníků nebyl program příliš náročný, ale dověděli jsme se a viděli jsme hodně nového a jako obvykle jsme poznali jeden z našich sborů, tentokrát sbor v Břeclavi.

První zastávkou byla Lednice, kde si mohli účastníci vybrat buď návštěvu zámku, nebo procházku v parku. Pak následoval hlavní bod programu, město Břeclav, kde jsme navštívili nejprve synagogu. Synagoga byla postavena v roce 1868, po 2. světové válce byla využívána jako skladiště a v letech 1997 - 1999 prošla celkovou rekonstrukcí. Nyní je využívána ke kulturně-společenským účelům. Vyslechli jsme výklad o historii synagogy i osudech židovského obyvatelstva, který byl vyčerpávající v obou smyslech tohoto slova, a prohlédli jsme si stálou expozici v horním patře synagogy. Pak jsme se přesunuli do břeclavského sboru, kde nás očekával místní farář Jan Zámečník s manželkou a několika členy sboru. Čekal nás výklad o historii sboru, prohlídka sborových prostor a v neposlední řadě bohaté občerstvení. Potom jsme za doprovodu jednoho místního člena sboru prošli městem, kde je také co obdivovat. Na zpáteční cestě jsme se ještě zastavili na místním židovském hřbitově, kde se dochovalo asi 300 náhrobků; nejstarší z nich pocházejí z roku 1713. V 80. letech 20. století byl zpustošený hřbitov určen k likvidaci a podstatná část náhrobků byla odvezena. V letech 1991-1993 nechalo město Břeclav provést parkovou úpravu areálu a dochované staré náhrobky nově osadit. Hřbitov je kulturní památkou České republiky.

To byla poslední zastávka, pak jsme odjeli zpět do Brna. Jsme vděčni manželům Markovým za jejich čas a energii, kterou těmto zájezdům věnují.

Hana Dvořáková

Převzato z Brněnského evangelického měsíčníku Setkávání 6/2013

RSS kanál

Syndikovat obsah