Presbyterní konference

V sobotu 16. února 2013 se v sále Václava Pokorného farního sboru Brno I v Opletalově ulici konala další seniorátní presbyterní konference. Seniorátní výbor letos spojil konferenci se vzděláváním laiků v rámci probíhajícího vzdělávacího cyklu a ve spolupráci s Komisí pro vzdělávání připravil přednášku a workshop na téma Křest a večeře Páně. Přednášejícím byl bratr farář Ondřej Kolář z Prahy, který před několika lety působil ve sboru Brno II.

Po zahájení byla dopolední část věnována křtu. Přednáška se zabývala rolí vody ve Starém zákoně a významem a formami křtu v Novém zákoně a jeho dalším vývojem. V Ježíšově době se očistný rituál stal symbolem začátku nové etapy života. Pojetí křtu se měnilo od starověku do středověku, od reformace až do současnosti. Problém, zda křtít děti nebo až dospělé, vzbudil živou diskusi. Další část se věnovala doporučené bohoslužebné struktuře křtu.

Po obědě bylo na pořadu druhé téma: večeře Páně. V přednášce jsme se dozvěděli o původu a vzniku večeře Páně z hostin v Izraeli, a o vývoji jejího pojetí a formy v průběhu dějin, přístupu a přínosu reformace až po bohoslužebnou strukturu v současnosti. Na širší diskusi už nezbyl čas, přednášející spěchal na autobus do Prahy. Text celé přednášky si lze stáhnout na stránkách Brněnského seniorátu.

Téma se ukázalo natolik zajímavé, že mu asi bude věnována i další akce.

Jan Franců

Převzato z Brněnského evangelického měsíčníku Setkávání 4/2013

RSS kanál

Syndikovat obsah