Josef Veselý - 99 let

Poslední léta je účast na bohoslužbách konaných v Betlémském kostele kolem 9. března výrazně větší než jiné neděle - 9. březen je dnem narozenin bratra faráře ThDr. Josefa Veselého a my téměř nevěřícně sledujeme, jak každý rok toto výročí neuvěřitelně roste. Při bohoslužbách 10.3.2013 v Betlémském kostele jsme tak měli jedinečnou příležitost popřát bratru faráři k již 99. narozeninám. Napsal pro nás pro tyto bohoslužby kázání, které četla (v obou kostelech) sestra farářka Olga Tydlitátová.

Kazatelskou službu nastoupil od 1. září 1938 po studiu bohosloví v Praze, Edinburghu a Paříži v tehdy ještě nerozděleném brněnském sboru pod vedením faráře Viktora Hájka, ordinován byl 20. listopadu 1938 seniorem Jadrníčkem. V lednu 1941 odešel jako nově zvolený duchovní správce do Jilemnice, kde strávil 40 let. Po ukončení služby v Jilemnici se v roce 1981 přestěhoval do Brna a stále až do dnešních dnů se aktivně podílí nejen na životě našeho sboru, ale svými články a úvahami v celocírkevním tisku dává okusit svá poznání zažitá dlouhou teologickou praxí všem v celé naší církvi. Velmi rádi vzpomínáme např. na více než desetiletý cyklus vzdělávání, který vedl v našem sboru na přelomu tisíciletí. Až do roku 2010 jsme se pravidelně potkávali při sborových setkáváních i s jeho manželkou Milenou Veselou. Do dnešních dnů má tak bratr farář Veselý za sebou 75letou životní dráhu věnovanou službě církvi - dobu delší, než mnohý celý lidský věk.

Jsme vděčni Pánu Bohu, že nám kromě stálé, mnohdy pro nás neviditelné ochrany dává možnost žít ve společenství sboru a spolu s ním i okoušet takové mimořádné situace, jako byla ta 10. března 2013 při bohoslužbách v Betlémském kostele, kdy se můžeme odpoutat od každodenních starostí, na chvíli se zastavit, ohlédnout a upřímně se radovat. S jistou dávkou patriotismu musíme říci, že nás zejména těší, že se kroky bratra faráře Josefa Veselého jak na počátku jeho služby, tak i v jejím pokročilém průběhu a i nyní zřetelně stáčely a stáčejí do společenství brněnského sboru, že tak bezprostředně a možná i vyšší měrou než mnozí jiní můžeme přijímat jím předávané biblické poselství.

Bratru faráři přejeme klidné a spokojené příští dny v rodinném kruhu i v kruhu církve, radost z evangelia, jehož porozumění, poslání a smysl nám po celý svůj život zprostředkovává. Vyprošujeme u našeho Pána nezbytnou ochranu s přídělem životní síly a přiměřeného zdraví a těšíme se na další setkávání, ať už fyzicky nebo prostřednictvím článků, zamyšlení a úvah v církevním tisku.

Václav Matoulek

Převzato z Brněnského evangelického měsíčníku Setkávání 4/2013

RSS kanál

Syndikovat obsah