Vánoční slavnost v našem sboru

Letošní vánoční slavnost v Betlémském kostele se začala domlouvat již o letních prázdninách na Blažkově. Mládež se tam nabídla, že by si přípravu tentokrát vzala do své režie. To se také stalo a učitelé nedělní školy s trochou úzkosti sledovali, jak vše dopadne. Přípravy byly náročné. Místo v neděli se zkoušelo několik sobot dopoledne, maminky vařily oběd, děti se učily role nejen zpaměti, ale i skutečně zahrát. Scénu připravovali starší mládežníci. Režii a celou přípravu si vzala na starost Alžběta Michalová s Tomášem Cimrem. Oba jsou studenti JAMU.

Když se o třetí adventní neděli ráno zaplnil Betlémský kostel, překvapilo nás zatemnění a několik vyvýšených pódií mezi lavicemi. Nejprve jsme vyslechli kázání sestry farářky a pásmo nejmenších dětí, které předvedly vánoční příběh písní a pantomimou. Pak se zhaslo a začala vánoční hra. Nevystupovali v ní tentokrát pastýři ani ovečky, dokonce ani Maria s Josefem. Vlastně se v ní ani o víře přímo nemluvilo. Přesto bylo zřejmé, že jde o hledání lásky, smíření a lidské solidarity. Tedy o stejné hodnoty, které do našeho světa přinesl Ježíš. Bylo vidět, že mladí herci přijali své role s vnitřním přesvědčením a s chutí. Hru Modrý pták, kterou napsal belgický autor Maurice Maeterlinck, zkrátila a upravila pro tuto příležitost Alžběta Michalová.

Když se na závěr rozsvítilo, následoval dlouhý potlesk a po něm tradiční rozdávání dárků. Odcházeli jsme s kostela s nadějným pocitem, že poctivé hledání lásky, pravdy a naděje má stále smysl. Zvlášť když nám to řekli naši mladí!

S vděčností Pánu Bohu jsme i letos v závěru vánoční slavnosti mohli pogratulovat bratru faráři Janu Pokornému k jeho neuvěřitelnému životnímu výročí. Je symbolické, že se tak děje právě při bohoslužbách, které mají na starosti naši nejmenší.

Jiří Gruber

Převzato z Brněnského evangelického měsíčníku Setkávání 2/2013

RSS kanál

Syndikovat obsah