Adventní sdílení

Předvánoční guláš a sdílení s lidmi, kteří hladoví fyzicky i psychicky, mohli zažít ti, kteří přijali pozvání a přišli 20. prosince vpodvečer před Červený kostel v Brně. Samotná akce byla plánovaná na 17. hodinu, ale již okolo půl páté přicházeli první zájemci, dle vzhledu většinou bezdomovci, a tvořili seskupení podobající se frontě. Na faře se ohřívaly obří kastroly s gulášem masovým i vegetariánským a také se vařil čaj a krájely pecny chleba. Jelikož se to nepřipravilo samo sebou, jistě se zvídavě ptáte: Kdo tvořil tým těchto ochotných a pracovitých lidí? Jak jsem se dozvěděla od hlavního organizátora Pavla Janečka, celkově se na akci podílelo asi 20 mladých lidí, z nichž většina se pravidelně schází ke společnému čtení Bible, rozhovorům a modlitbám.

Na těchto schůzkách vzešel už i vloni plán uspořádat podobný večer. Zažila jsem oba dva a mohu říci, že letošní se o něco víc přiblížil k záměru pořadatelů, tj. poskytnout lidem nejen nasycení těla, ale i povznést mysl nabídnutým programem uvnitř Červeného kostela. Jelikož večer měl název Adventní sdílení, byla snaha oslovit jednotlivé lidi i individuálně (k tomu však chyběli lidé z řad členů sboru, kteří by přišli a byli ochotni se pouštět do hovoru). I vloni byli bezdomovci zváni, aby vešli do kostela a zaposlouchali se do varhanní hudby, mládežnických písní s kytarou či pronášených svědectví, přesto skoro žádný z nich si netroufl vstoupit. Letos jsme umístili rozdávání čaje do kostelní předsíně, aby byl k programu odtud už jen krok, takže mnohem víc lidí se dalo dovnitř pozvat. Někteří si dokonce sedli do lavic a zahřáti jídlem i čajem se začali rozhlížet. Ve svitu svíček vypadala klenba kostela až mysticky nádherně a mihotavé světlo shovívavě zakrylo „manko“ v počtu zúčastněných i v úpravnosti jejich zevnějšku. Někteří při odchodu nešetřili chválou a zjištěním, že celý život vlastně nevěděli, jak ten kostel uvnitř vypadá. Někdo se též zeptal: „Kdo ukrad ty obrazy, co v kostele bejvaj?“ Letošní program tvořily čtyři varhanní minikoncerty, vždy proložené čtením úryvků z Exupéryho Citadely, a bylo také možné připojit se k zpěvu několika známých vánočních písní, které za doprovodu varhan zpívala mládež z kůru. Celá akce skončila podle plánu ve 20 hodin a obětaví organizátoři s několika zúčastněnými členy sboru začali uklízet…

Pár údajů na závěr: celkem bylo vydáno asi 250 porcí guláše a obdobné množství čaje. Za účelem rozdávání jídla vyhotovil bratr Sláma skládací dřevěný stánek (bude sloužit i do budoucna). Velmi dobře posloužily zapůjčené skládací lavice a stoly ze sboru v Boskovicích, takže díky příhodnému počasí stolovali bezdomovci před kostelem. Sbor ČCE Brno I poskytl Červený kostel i kuchyň na Opletalově ulici a přispěl i financemi na nákup potravin (celkové náklady byly okolo 5 tisíc, přičemž většinu si dokázali organizátoři zajistit ze svých zdrojů). Ze strany organizátorů proběhlo vše zodpovědně a s „jiskrou v oku“, která většině z nás už žel dlouhodobě schází. Má-li dojít ke sdílení, mělo by příště přijít víc nás „domovců“ (evangelíků s pevnou vírou i střechou nad hlavou), kteří si vymodlí moudrost a trpělivost pro vedení hovoru či naslouchání našim sociálně vyloučeným bratřím a sestrám. Vězte, že je to zážitek, který vám pohne myslí.

Jana Slámová

Převzato z Brněnského evangelického měsíčníku Setkávání 2/2013

RSS kanál

Syndikovat obsah