Cesta do Basileje

Jako každý sudý rok sbor Brno I přijal pozvání Francouzské reformované církve v Basileji. Naše devítičlenná delegace ve třech autech vyrazila na cestu ve čtvrtek 27. září brzo ráno. Cestou jsme se zastavili v městě Speyer (česky Špýr), abychom si prohlédli mohutnou románskou katedrálu, ve které se 1. září 1310 konala slavná svatba: čtrnáctiletý Jan Lucemburský si bral osmnáctiletou Elišku Přemyslovnu a stal se tak českým králem. Po troše bloudění, slejvácích a zácpách na dálnici jsme večer dorazili do cíle a ubytovali se v rodinách.

Páteční dopoledne bylo volné, prošli jsme se po starobylém centru města. Odpolední program začal prohlídkou architektonicky pozoruhodné stavby Goetheanum v blízkém Dornachu postavené 1926 Rudolfem Steinerem v antroposofickém slohu. Obrovská masa ze syrového betonu sochařského tvaru zaobleného mnohostěnu skrývá malý a velký sál pro 1 500 posluchačů a potřebné zázemí. Po nedávné rekonstrukci stavba působí nezapomenutelným dojmem hrou tvarů a zejména osvětlením prostor barevnými okny. Toto prostředí má člověka povznést do vyšších sfér podle filozofického směru antroposofie, ke kterému jeho zakladatel Rudolf Steiner dospěl studiem J. W. Goetha. Zde je také mezinárodní sídlo Antroposofické společnosti, která sdružuje 60 000 členů.

Kolem několika menších staveb také v antroposofickém slohu jsme přešli do Arlesheimu, kde jsme se prošli po Ermitáži, největším anglickém přírodním parku v zemi: dva rybníky, umělé jeskyně, zříceniny, studna, vodopád, zámek a další romantické prvky. Potom jsme si prohlédli i zdejší raně barokní katedrálu. Večer jsme se sešli s místními ve sborovém domě. Po krátké přednášce s obrázky z cesty po hugenotských místech v Provence před večeří náš kurátor předal hostitelům dar: velký habánský ručně malovaný talíř s motivem Adama a Evy s jablkem poznání.

V sobotu jsme vyrazili na výlet do údolí řeky Emme, které dalo jméno proslulému sýru. V Affolternu jsme navštívili expozici ukazující výrobu tohoto sýru dnes: před našima očima se mléko v kotlích přeměňuje v sýr, v sousedních objektech jsme viděli, jak se sýr dělal v minulosti. Počasí nám však nepřálo: procházka líbeznou horskou krajinou s výhledy na Alpy se pro vytrvalý déšť nekonala a na oběd v restauraci Tannenbad jsme se museli přesunout auty. Hostitelé nám po obědě ukázali ještě památný strom – tisíciletý tis, na kávu jsme se zastavili ve starobylé hospodě „U lvů“ založené v roce 1340 a prohlédli si starobylou Heimiswilskou rychtu. Večer jsme strávili v rodinách.

Neděle začala společnou snídaní v centru. V nádherném chrámu svatého Leonarda bohoslužbu vedly farářky Dafné Reymond a Olga Tydlitátová, její české kázání dostali účastníci ve francouzském překladu. Před polednem jsme se v centru rozloučili a vyrazili na zpáteční cestu, v Brně jsme byli před půlnocí.

I když nám v sobotu počasí moc nepřálo, naše návštěva Basileje byla velmi přínosná, poznali jsme mnoho nových věcí, prohloubili jsme naše vzájemné vztahy s hostiteli a potvrdili si, že přes vzdálenost 900 kilometrů máme podobné radosti i starosti. Hostitelům patří dík za vzornou přípravu akce, těšíme se, že je příští rok budeme moci uvítat u nás.

Jan Franců

Převzato z Brněnského evangelického měsíčníku Setkávání 9/2012

RSS kanál

Syndikovat obsah