Hudební nešpory v Červeném kostele - jubilejní desátý ročník

Ano, vstupujeme už do desáté sezony. Myšlenka pořádat hudební nešpory, při kterých bude k posluchačům v tomto nádherném architektonickém skvostu, kterým kostel Jana Amose Komenského bezesporu je, promlouvat hudba a slovo, a v neposlední řadě také naše snaha pomoci nestátním organizacím pracujícím v sociální oblasti, došla naplnění v dubnu 2003. Nápad organizátorů, kterými jsou sbory Českobratrské církve evangelické Brno I a Brno-Husovice, našel pochopení také u hudebníků, a v průběhu let se zde vystřídala řada umělců. Namátkou některé jmenuji: Janáčkovo kvarteto, Richard Novák, Čeští komorní sólisté, Bratislavský chlapčenský zbor, Czech virtuosi, Kantiléna - sbor dětí při FB, Wallingerovo kvarteto, QVOX, Gentlemen Singers Hradec Králové, Brněnský kontrabasový orchestr, Petr Kolař, Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská, Čelisti z Bratislavy, Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu Bratislava, Joan De Vee Dixon a Kristen Cooper z USA, Barbora Vtípilová a Rachel Heymans z Berlína a další. Biblické slovo promlouvali naši faráři - Olga Tydlitátová, Jiří Gruber a Štěpán Hájek. A že vybraná sbírka dorazila tam, kde byla potřeba, o tom svědčí děkovné dopisy obdarovaných. Jsou to střediska Diakonie ČCE v Brně, v Kloboukách u Brna a v Myslibořicích a občanská sdružení Gabriela - Hospic sv. Alžběty, Naděje v Brně, Handicap Brno, Labyrint - sdružení pro integrovanou výchovu slyšících a neslyšících dětí a Arcidiecézní charita v Praze – stavba a vybavení česko-ugandské nemocnice. Téměř od začátku projektu jsme měli také finanční podporu Jihomoravského kraje a statutárního města Brna, několikrát pomohla zdvojnásobit vybranou sumu Nadace Divoké husy, firma W.I.P. sponzorovala část výlepu plakátů a partnerem některých večerů se stala OSA. V průběhu let se ustálil počet večerů, který každoroční projekt obsahuje, totiž jarní a podzimní část, vždy první neděli v měsíci (duben - červen a říjen - prosinec).

Jubilejní desátý ročník, který se koná pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška, otevře na Květnou neděli 1. dubna 2012 v 19.30 hodin Dómský komorní sbor Brno a Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská pod vedením Dagmar a Petra Kolařových. Uslyšíme Křížovou cestu s Matkou Páně od Zdeňka Pololáníka na texty Běly Schovancové a kantátovou tvorbu pro smíšený sbor od Johanna Sebastiana Bacha. Obdarováno tentokrát bude středisko Diakonie ČCE Betlém v Kloboukách u Brna, kde s láskou a příkladným nasazením pečují o dospělé lidi s těžkým tělesným postižením, a Domov Narnie v Morkůvkách, který poskytuje sociální a výchovnou péči dětem s vážným mentálním a kombinovaným postižením. Biblické zamyšlení bude mít Jiří Gruber.

Na další večery roku 2012 naše pozvání přijali: varhaník Martin Jakubíček a jeho hosté z Brna, smyčcové Graffovo kvarteto, Boni pueri - Český chlapecký sbor z Hradce Králové, barokní ansámbl Musica bellissima z Prahy a violoncellista Jan Pospíšil a jeho hosté ze Slovenského národného divadla z Bratislavy.

A mně už nezbývá než vás co nejsrdečněji na Hudební nešpory do Červeného kostela pozvat.

PS: Za devět let konání tohoto projektu bylo vybráno a odevzdáno 415.728 Kč. Všem, kteří přispěli, mnohokrát děkujeme.

Lydie Pospíšilová

Převzato z Brněnského evangelického měsíčníku Setkávání 4/2012

RSS kanál

Syndikovat obsah