Oslava „dvacetin“ Evangelické akademie v Brně

Ve čtvrtek 20. října se na obou školách Evangelické akademie nevyučovalo, ale celý den oslavovalo. Studenti a učitelé si připomínali dvacáté výročí EA v Brně. Obě školy, Střední zdravotnická a Vyšší odborná sociálně právní, měly na čtvrteční dopoledne nachystaný samostatný program. Do škol byli pozváni úspěšní absolventi, kteří si připravili pro stávající studenty a učitele zajímavé přednášky a prezentace z oboru, ve kterém dnes pracují.

Na zdravotnické škole, která už osmým rokem sídlí v budově bývalé klášterní školy v Líšni, jsme čtvrteční dopoledne přivítali tři zdravotníky. Dozvěděli jsme se zajímavé poznatky o léčebné metodě, tzv. larvoterapii, o významu tkáňové banky a nakonec o péči o dětské neurologické pacienty s diagnózou epilepsie.

Po obědě jsme se sešli ve školní tělocvičně, kde jsme pro proslovu naší paní ředitelky Hany Svobodové rozsvítili 20 svíček na obřím dortu s logem školy.

Na VOŠ sociálně právní, v prostorách farního sboru Brno I, probíhala ve čtvrtek dopoledne odborná konference, která měla pokračování i v pátek. Současní studenti si mohli od svých služebně starších kolegů vyslechnout poutavé přednášky z oborů sociálních, pedagogických a psychologických. Ve sborníku, který vyšel při příležitosti oslav, nalezneme také jejich příspěvky.

Ve čtvrtek odpoledne se pak obě školy sešly v Červeném kostele k slavnostním bohoslužbám. Kostel se zaplnil současnými, ale i bývalými studenty a pedagogy. Pozvání přijali také zástupci synodní rady, ředitelé ostatních škol EA, brněnští faráři a členové sborů, celocírkevní kantor a všichni přátelé škol. Na bohoslužbách kázal Pavel Kašpar. V rámci pozdravů zaznělo mnoho vzpomínek, díků a přání do dalších let. Z rukou synodního seniora Joela Rumla převzala medaili vděčnosti Jana Slámová, jedna ze zakladatelek školy a první ředitelka, která školu vedla 15 let.

Po skončení bohoslužeb jsme si mohli v prostorách fary Brno I ještě společně pohovořit, ochutnat dobroty, které připravili studenti a učitelé. Čtvrteční podvečer znamenal pro mnohé jedinečnou příležitost k setkání se starými přáteli, bývalými spolužáky a učiteli.

K oslavám EA byl vydán Sborník A kdo je můj bližní?, kde vedle již zmíněných odborných příspěvků lze nalézt reflexi k existenci škol EA v Brně, vzpomínky bývalých studentů a také přehled všech absolventů a pedagogů, kteří na škole působili a dosud působí. Klienti diakonie v Praze-Stodůlkách vyrobili plátěné tašky s logem škol. Sborník i tašky je možno zakoupit ve školách.

Na přípravě oslav se podíleli učitelé, studenti a mnozí další. Celou organizaci si vzala na starost Jana Kašparová, která stála také u zrodu školy, vyučovala předmět křesťanství a 19 let byla v pozici zástupce ředitele. Také Janě Kašparové patří velký dík!

Romana Špačková, spirituál Střední zdravotnické školy EA v Brně Líšni

Převzato z Brněnského evangelického měsíčníku Setkávání 10/2011

RSS kanál

Syndikovat obsah