Návštěva celocírkevního kantora br. Ladislava Moravetze v Brně I

Ve dnech 10. a 11. září navštívil náš sbor celocírkevní kantor bratr Ladislav Moravetz. Během své návštěvy se setkal s našimi varhaníky a zpěváky sboru Cantate Domino, v neděli nás inspirujícím způsobem doprovodil varhanní hrou při bohoslužbách a s jeho pomocí jsme také během bohoslužeb zpívali jednu novou a jednu málo známou píseň z Evangelického zpěvníku. Z nedělního svátečního setkání s tímto vynikajícím hudebníkem přinášíme svědectví jedné z pravidelných účastnic bohoslužeb:

Jsem myš a bydlím ve varhanách. Můj život je všední, plyne od drobku k drobku, od úsvitu k soumraku, jeden klidný den jako druhý. Jako každý sedmý úsvit i ten dnešní je jiný, slyším zvuky, které mě plaší, skřípání brány a rytmus kroků lidí, kteří přicházejí, rozmlouvají, ruší klidná zákoutí chrámu. Průvan rozhání teplé závěje prachu, zvuky dolehnou do míst jinak tichých. Jeden hlas se nese zvučně pod chrámovou klenbou, ostatní mu odpovídají. Na kruchtě šustí notový papír, má obvyklá místa jsou v tu chvíli nebezpečná, skrývám se ve skulinách mezi píšťalami a slyším svůj zrychlený dech. Potom se rozezní trouby a trubky, jako polnice naříkavě a vznešeně se nese melodie. Tisknu se ke studenému kameni a chvění zvuku cítím ve všech kostech. Pod klenbu se zpožděním doléhá hlas sboru, s naléhavou přímostí dohání předzpěváka.

V tu dobu cítím, že v lidském údělu je mnoho bolestného i radostného, co nezná můj myší svět, před čím se chci schovat, a zároveň nemůžu odolat vábení zpěvu, které proniká každým nádechem, každou skulinou, každým kamenem. Je to příběh lidí, je mi vzdálený a přece ho znám a toužím se jím taky nechat unést.

A pak najednou se nástroj, který je mým bytem a útočištěm, změní v  orchestr. Nečekané jsou zvuky saxofonu, klarinetu, houslí a bubínků a tympánů, to všechno slyším, jak se zmocňuje melodie, rozráží prostor, pulsuje chrámovou síní. Zaplavuje mě radost a touha, dýchám s tím rytmem a v každém chlupu na mém těle se tetelí život, i v mém těle, v tom nejmenším z tvorečků, kteří patří na tento svět.

Jsem myší ve varhanách, a příště chci být myší ve varhanách kantora Moravetze.

Myš domácí (Mus musculus)

Převzato z Brněnského evangelického měsíčníku Setkávání 9/2011

RSS kanál

Syndikovat obsah