Basilejští v Brně

Jako každý lichý rok, i letos jsme se ve sboru Brno I těšili na návštěvu basilejských. V pátek 23. září před polednem jsme na nádraží uvítali osm členů Francouzské reformované církve v Basileji. Po výborném guláši na faře jsme naše hosty provedli centrem města, vystoupali na Špilberk a ukázali jim kasemata.

Prvním bodem sobotního výletu byla návštěva Památníku Bible Kralické v Kralicích. Mladá průvodkyně nás nadšeně zasvětila do reálií tiskárny i situace Jednoty bratrské v 16. a 17. století, podívali jsme se i do sklepa tvrze a kostelíku se zachovanými biblickými verši na bílých stěnách. Potom jsme se přesunuli na slavkovská bojiště. Stáli jsme na vrchu Žuráň, odkud v roce 1805 Napoleon řídil bitvu, obešli jsme i Mohylu míru na Prateckém návrší. Po obědě v restauraci Rohlenka nás čekala prohlídka keramické dílny Karla Hanáka v Násedlovicích. Dozvěděli jsme se něco z historie a technologie habánské keramiky, viděli talíře a další výrobky v různých stadiích svého zrodu. Vedle tradičních lidových ornamentů autor na objednávku maluje i talíře s renesančními italskými náměty.

V neděli dopoledne jsme se sešli v Červeném kostele. Protože v současné době má basilejský sbor jen jednoho faráře, který musel zůstat v Basileji, bohoslužby vedla farářka Olga Tydlitátová s pomocí basilejských laiků. Po společném obědě na faře jsme našim hostům ukázali ještě Betlémský kostel na Pellicově a prohlédli si secesní vilu, kterou pro sebe navrhl významný architekt Dušan Jurkovič. V podvečer jsme se s našimi hosty rozloučili na nádraží.

Celé tři dny za nádherného teplého babího léta se vydařily, dík patří zejména farářce Olze Tydlitátové a kurátoru Václavu Matoulkovi za přípravu programu a sestrám z křesťanské služby za výborná jídla.

Jan Franců

Převzato z Brněnského evangelického měsíčníku Setkávání 9/2011

RSS kanál

Syndikovat obsah