Kteří teologové, kazatelé a kazatelky, vzešli od roku 1918 z vašeho sboru?

Na tuto otázku jsme si vyžádali odpovědi z brněnských čtyř sborů (a místy je doplnili i z dalších zdrojů). O kritériích, podle nichž byl následující přehled sestavován, viz poznámku v závěru článku.

Brněnský sbor (do r.1950 nerozdělený)

Vladimír Pokorný, Antonín Venc, Josef Závodský, Timoteus Pokorný, Lubomír Moravec, František M. Dobiáš, Lubomír Balcar, Bohuslav Šlégr, Jan Amos Pavlinec, Jan Pokorný, Bohuš Chrástek, Václav Procházka, Jiří Staněk, Milan Mrázek, Miloslav Hájek, Emanuel Huml, Jaroslav N. Ondra, Jan Šimek, Vladimír Míčan, Miroslav Rozbořil, Jindřich Slabý, Igor Hájek, Miluše Nováková (Chlupová), Ctirad Novák, [Ivan Švanda]

Brno I

Olga Tydlitátová (Dvořáková), Jiří Bureš, Jan Soběslavský, Olga Navrátilová, Petr Gallus, Martin Grombiřík, David Sedláček, Kateřina Rybáriková, [Martin Soběslavský]

Brno II

Jiří Kabíček, Lubomír Kabíček, Jana Opočenská (Juránková), Eva Pilátová, Petr Pokorný, Blahoslav Hájek, Pavel Keřkovský, Ivan Ryšavý, Jan Keřkovský, Martin Prudký, Jiří Šimsa, [Eva Buchtová]

Husovice

Michael Otřísal, Jiří Mrázek, Jarmila Řezníčková (Macků), [Jiří Farský], Martina Kadlecová (Poučová), Richard Dračka, Alexandra Hauserová

Židenice

Bohuslav Stanislav, Karel Bakala, Jaromír Sklenář, Pavel Kašpar, Ester Čašková (Doulová), Vladimír Hejtmánek, Hana Najbrtová (Veselá), Jiří Novák, [Jan Tančev]

Poznámka: Soupis zahrnuje jména těch bratří a sester z Brna, kteří nastoupili na bohosloveckou fakultu a kteří řádně dokončili příslušnou kvalifikaci. Pořadí přibližně odpovídá časové posloupnosti. U žen uvádíme v závorce dívčí příjmení. Hranaté závorky označují buď současné studenty ETF, nebo absolventy mimo církevní službu.

Za úplnost tohoto výčtu redakce neručí, doplňující připomínky čtenářů budou vítány.

Převzato z Brněnského evangelického měsíčníku Setkávání 8/2011

RSS kanál

Syndikovat obsah