Písmo - základ kázání

Ze kterých biblických textů vycházela u nás v posledních letech nedělní kázání?

V poslední době jsem vybíral z druhé knihy Samuelovy méně známé příběhy z doby panování krále Davida. Nad některými kapitolami jsem měl zpočátku dojem, že na ně snad ani není možné kázat pro jejich surovost. Přece se však i v těchto příbězích dá někdy objevit evangelium. Často v postoji a chování někoho méně slavného a známého, kdo se spolehne na Boží věrnost. Tyto starozákonní příběhy se snažím střídat s texty z Janova evangelia. K němu vyšel nedávno obsáhlý komentář v češtině, takže mám z čeho vycházet a lépe se tak orientovat v textu, který má často více významů a rovin.

Jiří Gruber

Výběr textů pro kázání už léta ponechávám na starosti jiným. Používám totiž klasické perikopy. Svým způsobem to ulehčuje práci - i když někdy zcela naopak, protože tak můžu dostat na stůl text, který bych si z nejrůznějších - theologických i osobních důvodů - nevybrala. Jistěže existují výjimky - chci-li zareagovat na nějakou událost ve světě nebo situaci ve sboru, beze všeho se od perikop odchýlím.

Olga Tydlitátová

Převzato z Brněnského evangelického měsíčníku Setkávání 9/2010

RSS kanál

Syndikovat obsah