Otázky víry - interaktivní katechizmus

Možná máš k víře blíž, než si myslíš. Text, který Ti poskytne odpovědi na otázky a důvody k dalším otázkám najdeš na našich stránkách.

Z navržených odpovědí zkus vybrat jednu, která je ti nejbližší. Kliknutím na jednotlivé odpovědi se dozvíš, jak blízko máš ke křesťanské víře. Nakonec si můžeš přečíst shrnující text. Máte-li zájem o další otázky a odpovědi, napište si o ně na naši e-mailovou adresu brno1@evangnet.cz.

1. Kdo je křesťan?

každý, kdo byl pokřtěn
každý, kdo chodí do kostela a přispívá na potřeby církve
kdo věří Ježíši Kristu
každý, kdo se za křesťana sám považuje
každý, o kom to řeknou druzí
kdo žije podle desatera

2. Které životní rozhodnutí má pro náš život největší význam?

volba povolání
koho si vyberu za manžela či manželku
do čeho budu investovat svůj majetek
dát se pokřtít a konfirmovat (biřmovat)
do které církve se přihlásím
kde budu bydlet a žít
koho si zvolím za přátele a kamarády
uvěřit Ježíši Kristu

3. Je křesťanská víra projevem lidské slabosti a bezradnosti?

víra je dar, kterým nás Bůh povzbuzuje k větší statečnosti a odvaze.
ano, věřící lidé bývají většinou staří nebo nemocní, chudí nebo malé děti
ano, v Boha věří jen lidé psychicky labilní, kteří si dost nevěří
ne, víra je naopak příležitost, jak se stát silnější a úspěšnější

4. Co se stane, když člověk v Ježíše Krista neuvěří?

nic, jen má život o něco jednoduší
nevím, asi je to chyba, ale většinou za to lidé nemohou
připraví se tím o radost a důvěru
jeho život ztratí smysl

5. Která věta je správná?

nejprve musí člověk Boha hledat a teprve pak se k němu i Bůh přizná
nejprve musíme chtít věřit a teprve pak si Bůh vybere, ke komu z nás se přizná
nejprve se Bůh rozhodl pro nás a každý člověk to smí vděčně přijmout
Bůh už předem rozhodl, koho spasí a koho ne a podle toho v něj lidé buď uvěří nebo neuvěří

6. Kdo způsobí, že Pánu Bohu uvěříme?

naši rodiče
naše vlastní touha a rozhodnutí
Bůh
náhoda
kazatel
společenství věřících lidí

7. Jsou křesťané lepší než druzí lidé?

ne, jsou jako ostatní, pouze vědí, kde hledat odpuštění a pomoc
ano, jsou lepší, protože celou řadu zlých věcí nedělají
jsou lepší pouze svou vírou
nejsou, protože příliš spoléhají, že jim Bůh všechno odpustí
křesťané musí být lepší, jinak by se k nim Bůh nehlásil

8. Co to znamená být křesťanem?

být členem církve a konkrétního sboru
je to závazek a radost našeho života
je to naše záliba
neopustit tradice a zvyky, v kterých jsme byli vychováni
veřejně se hlásit k Ježíši Kristu
mít křesťanské názory a postoje

9. Co je hlavním úkolem křesťanů?

následovat Ježíše Krista
účastnit se sborového života a přispívat na potřeby církve
číst si doma bibli a každý den se modlit
být druhým lidem dobrým příkladem
nehřešit
získat pro Krista co nejvíc lidí

RSS kanál

Syndikovat obsah