Literatura ke knihám SZLiteratura použitá při zpracování obsahů a témat jednotlivých knih:

Hovory s biblí, sborník statí uspořádal Miloš Šourek, Kalich 1991
Starý zákon, překlad s výkladem jednotlivých knih
Rolf Rendtorff, Hebrejská bible a dějiny, Vyšehrad 2000
Claus Westermann, Tisíc let a jeden den, Kalich
Úvod do starého zákona, Návrat domů
S.J. Schultz, Starý zákon mluví, Vídeň 1989
Johanna Koppová, Izraelští proroci, Karmelitánské nakladatelství, 2001
Johanna Koppová, Starý zákon, kniha pro dnešní dobu, Karmelitánské nakladatelství, 2003
Zenon Kosidoský, Co rozprávali proroci, Obzor 1985
Paul Johnson, Dějiny židovského národa, Rozmluvy 1995
Miloš Bič, Ze světa Starého zákona, Kalich 1989
Stanislav Segert, Starověké dějiny Židů, Svoboda 1995
Nový biblický slovník, Návrat domů

RSS kanál

Syndikovat obsah