Zprávy ze sboru 48/2020

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 48  (29.11. 2020 - 5.12.2020)

Zprávy ze sboru 48/2020

 

 

1.       Neděle 29. listopadu je První adventní. Staršovstvo rozhodlo, že bohoslužby v našem sboru se budou v adventu konat v Červeném kostele v 8:30 a v 10:00. Na první adventní neděli  bude vysluhována večeře Páně a kázat bude sestra farářka. Chrámová sbírka bude seniorátní na podporu nově vznikajícího střediska Diakonie ve Vendolí (viz informace v příloze). Ke sbírce je možné se připojit zasláním konkrétní částky na náš sborový účet a do zprávy pro příjemce uvézt Vendolí. Současně nabízíme možnost připojení na on-line přenos bohoslužby z Červeného kostela v 10:00 nebo později její záznam na webu www.cervenykostel.cz

 

 

 

2.       V současné chvíli je povolena maximální účast 20 osob na jedněch bohoslužbách.  Abychom předešli situaci, kdy bychom museli před někým zavírat dveře kostela, je třeba se k osobní účasti na bohoslužbách přihlásit a kazatelé vám potvrdí, zda byla vaše přihláška přijata. Přihlášky posílejte výhradně na adresu: ccebrno1@atlas.cz nebo telefonicky kazateli, který bude konkrétní neděli kázat. Přihlašujte se do pátečního večera. Stále platí, že je třeba dodržet rozestupy, mít roušky a není možný společný zpěv.  

 

 

 

3.       Jsme také zváni k zahájení nového církevního roku spolu s celou církví. Bohoslužby, které se budou slavit 1. neděli adventní (29. 11. 2020) od 9 hodin povede bratr synodní senior Daniel Ženatý a bude možné se k nim připojit přes: https://www.e-cirkev.cz/clanek/6739-Bohosluzba-na-prvni-adventni-nedeli-29-11-2020/index.htm. Inspiraci pro domácí pobožnosti a jiné duchovní „offline aktivity“ nabízíme na stránkách: www.adventni-doba.webnode.cz .

 

 

 

4.       Namísto nedělních rozhovorů při kávě a čaji se můžete připojit vždy v neděli v 11 hodin na internet a sdílet s ostatními své radosti a starosti. Tato adresa vám umožňuje setkat se tu on-line i v jinou dobu, pokud se na tom mezi sebou domluvíte.  https://meet.vpsfree.cz/CCEBrno1Kava

 

 

 

5.       Myslíme na ty, kteří nás v těchto dnech opustili. V 77 letech po dlouhé nemoci zemřel bratr Jan Weigel, který řadu let pracoval jako sborový bratr v naší sborové kanceláři a zpíval v Cantate Domino. ve věku 89 let zemřela sestra farářka Jana Kalusová, která působila ve sborech v Miroslavi a v Brně Židenicích. Rozloučení bude ve sboru v Miroslavi a bude oznámeno později.

 

 

 

6.       Děkujeme všem, kteří pamatujete na nedělní sbírky i v tomto čase a posíláte peníze na sborový účet13 41 63 53 59 / 0800. Do zprávy pro příjemce uveďte sbírka, salár, nebo dar. Při dobročinném jarmarku, který musel být odložen, jsme chtěli konat sbírku pro Chráněné bydlení Ovečka Diakonie ČCE, které poskytuje domov lidem s duševním onemocněním. Chcete-li na tento konkrétní účel přispět, můžete peníze zaslat na sborový účet a do zprávy uvést účel platby – Ovečka. Zatím přispělo devět sester a bratří a shromáždilo se 4.700 Kč. Sbírka dále pokračuje

 

 

 

7.       adventní době bychom rádi obnovili středeční ranní bohoslužby PRÁM – o jejich konání vás budeme informovat samostatně. Každou středu se setkává mládež na platformě discord od 18h. Každou středu večer v 18 hodin pokračuje on-line kurz Alfa, na který se leze připojit na stejné adrese jako na biblické hodiny pro dospělé (viz níže.) Každý čtvrtek v 18 h se konají biblické hodiny pro dospělé s výkladem oddílu z Lukášova evangelia, k nimž se můžete připojit na adrese:

 

https://meet.vpsfree.cz/CCEBrno1BiblickaProDospeleOnline

 

 

 

8.      Pro rodiny s dětmi připravuje sestra farářka s mládeží každou neděli zvukovou nahrávku biblického příběhu. Informaci a link dostáváte touto cestou v průběhu víkendu.

 

 

 

9.      Vyšlo nové prosincové SETKÁVÁNÍ, které posíláme všem jako přílohu k těmto zprávám. Předplatitelé si ho mohou vyzvednout v tištěné podobě na faře. Mám již také příručku Denní čtení za 90 Kč a nástěnný kalendář ČCE za 65 Kč, kde je tentokrát i foto našich kostelů. Je již k dispozici i příručka Na každý den a Evangelický kalendář na rok 2021, každá za 145 Kč.

 

 

 

10.   Kdo z vás by potřeboval radu nebo pomoc, nebo byste naopak pomoc nabízeli, obraťte se na nás telefonicky nebo e-mailem. Máme několik dobrovolníků, kteří jsou připraveni pomoci s nákupem, cestou k lékaři a podobně.  Sborová kancelář: 542 211 453, úřední hodiny: 9-12.  Jiří Gruber: 776 216 072,   Jana Hofmanová: 724 083 774, Marie Matoulková: 721 237 252, Helena Pacasová:734 641 245.

 

Na tento e-mail, prosím, neodpovídejte. Přejete-li si kontaktovat farní kancelář, piště na ccebrno1@atlas.cz)

 

RSS kanál

Syndikovat obsah