Zprávy ze sboru 44/2020

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 44  (1.11. 2020 - 7.11.2020) 

 

Zprávy ze sboru 44/2020

 

  1. Neděle 1. listopadu  je Dvacátá první po Trojici. Nabízíme vám opět on line přenos bohoslužeb v 10 hodin, který můžete poslouchat buď přímo, nebo ze záznamu na našich webových stránkách (www.cervenykostel.cz). Po dvě následující neděle je bude připravovat sestra farářka. V předchozích nedělích jsme zaznamenali vždy cca 100 připojení, takže sdílená účast je na obvyklé výši.

  2. Rádi bychom se pokusili nějak nahradit možnost společných nedělních rozhovorů při kávě a čaji, které se nyní na faře nemohou konat. Vytvořili jsme proto adresu, na kterou se můžete vždy v neděli v 11 hodin připojit a sdílet tak s ostatními své radosti a starosti. Tato adresa vám umožňuje setkat se tu on-line i v jinou dobu, pokud se na tom mezi sebou domluvíte.

https://meet.vpsfree.cz/CCEBrno1Kava

3. Každý čtvrtek v 18 hodin se konají biblické hodiny pro dospělé. Vytvořili jsme pro ně trvalou adresu, na kterou se můžete v tuto dobu připojit. V příloze zpráv text dnešního výkladu.

https://meet.vpsfree.cz/CCEBrno1BiblickaProDospeleOnline

 4.      Pro rodiny s dětmi připravuje sestra farářka s mládeží každou neděli zvukovou nahrávku biblického příběhu. Informaci a link dostáváte obvykle v sobotu večer.

5. V pondělí 26, října byla videokonference staršovstva, na které jsme mimo jiné rozhodli, že odešleme na fond dvou celocírkevních sbírek částku, která odpovídá průměru za poslední léta. Na charitativní pomoc doma i ve světě jsme odeslali 7.000 Kč a na Jubilejni toleranční dar také 7.000 Kč.  Ten slouží sborům k bezúročným půjčkám čehož náš sbor nyní s povděkem využívá (stavba fary Pellicova). 

 6. V době uzávěry našich kostelů probíhá jejich údržba a opravy – tentokrát se to týká  zejména Betlémského kostela, kde již skončily práce na statickém zajištění klenby, revize elektroinstalace a nyní probíhá výmalba nad varhanami, vstupní předsíně a připravuje se i dláždění před kostelem, zatímco nové schodiště se již skví v plné kráse.

7. Protože nyní není možnost konání nedělních sbírek, prosíme členy a přátele sboru, aby využili možnosti zasílání příspěvků na náš sborový účet (13 41 63 53 59 / 0800) a do zprávy pro příjemce uvedli nedělní sbírka. Děkujeme všem, kteří tak již činí. 

8.      Vyšlo listopadové SETKÁVÁNÍ, které jsme uvolnili pro všechny členy a přátele sboru na našem webu..  Předplatitelé si ho mohou vyzvednout na faře. Mám již  příručku Denní čtení za 90 Kč a nástěnný kalendář ČCE za 65 Kč, kde je tentokrát i foto našich kostelů.

9. Kdo z vás by potřeboval radu nebo pomoc, obraťte se na nás telefonicky nebo e-mailem. Máme několik dobrovolníků, kteří jsou připraveni pomoci vám s nákupem, cestou k lékaři a podobně.

 

Sborová kancelář:                    542 211 453                   úřední hodiny: 9-12

Jiří Gruber:                                 776 216 072

Jana Hofmanová:                        724 083 774

Marie Matoulková:                      721 237 252

Helena Pacasová:                      734 641 245

e-mail:                                      ccebrno1@atlas.cz

10.V příloze najdete kázání z minulé neděle, které nám k letošnímu výročí Jana Ámose Komenského poskytl bratra Tomáš Butta, patriarcha - správce Církve československé husitské.  

 

PřílohaVelikost
Neplodný fíkovník.doc66 KB
Dítě a dospělost úpodle J.A.Komenského.doc53 KB

RSS kanál

Syndikovat obsah