Zprávy ze sboru 41/2020

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 41  (11.10. 2020 - 17.10.2020)


 Zprávy ze sboru 41/2020

 

 1. Neděle 11. října je Osmnáctá po Trojici. Bohoslužby v našem sboru budeme slavit na třech místech.
  Ráno v 8:30 budou první bohoslužby v Červeném kostele, při nichž složí slib nedávno zvolená polovina staršovstva. Druhé bohoslužby budou v 10 hodin opět v Červeném kostele a paralelně s nimi bude i nedělní škola. Třetí bohoslužby budou od 14 hodin v Rychmanově, při nichž bude pokřtěn bratr František Novotný a jeho dcera Julie Adéla a vysluhována večeře Páně společně s církví československou husitskou.  Kázat bude bratr farář na text: A začali se jeden jako druhý vymlouvat (L 14,18).

 2. Všechny účastníky bohoslužeb i setkání na faře žádáme, aby používali ochranu úst a nosu (roušku), kterou chrání před rizikem nákazy sebe i své bližní. Prosíme také o dodržování rozestupů a desinfekci rukou při vstupu. Rodiny mohou sedět pohromadě, jednotlivce prosíme, aby si v kostele sedali na místa, která jsou označena bílým terčem. Počet návštěvníků bohoslužeb je nyní omezen na sto osob. Konáním dvojích bohoslužeb chceme jednak snížit riziko nákazy a současně se vyhnout situaci, kdy bychom museli před někým zavírat dveře. V době nouzového stavu není možný sborový zpěv, proto ho nahradíme varhanními improvizacemi, sólovým zpěvem nebo recitací.

 3. Minulou neděli se konaly Hudební nešpory Červeném kostele
  , při nichž účinkoval pěvecký sbor K dur z Kuřimi. Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci nebo přispěli do sbírky pro hospic sv. Alžběty v Brně částkou 3.276 Kč.

 4. Nabízíme říjnové číslo časopisu SETKÁVÁNÍ, kde najdete zprávy o životě brněnských evangelických sborů a další aktuální články. Vzhledem k tomu, že se někteří z vás nyní nedostanou do kostela ani na faru, dáváme k dispozici říjnové číslo také elektronicky a najdete ho v příloze tohoto e-mailu. Nabízíme již ekumenické Denní čtení na rok 2021 za 90 Kč.

 5. Setkání dětí, konfirmandů a mládeže se zatím konají beze změn. Budeme rádi, když se rodiče dětí, které by měly zájem o biblickou hodinu, ale nevyhovuje jim termín setkávání v úterý v 16:30, ozvou na adresu sestry farářky: jana.hofmanova@centrum.cz

 6. Každou středu v 18 hodin se opět konají kurzy Alfa. Prosíme, abyste na ně upozornili a pozvali k nim všechny, kteří se zajímají o křesťanskou víru a chtěli by se o ní blíže dozvědět.

 7. Každý čtvrtek v 18 hodin se nyní konají biblické hodiny pro dospělé, při nichž probíráme evangelium podle Lukáše. Všichni jsou srdečně zváni k tomuto  rozhovoru nad Biblí. Po dobré zkušenosti z jara nabízíme nejen setkání na faře ale také přímý přenos po internetu. Výklad příslušného oddílu najdete v příloze a adresa pro připojení je zde:  https://meet.jit.si/CCEBrno1BiblickaProDospeleOnline

 

Pondělí                              

18:30 – staršovstvo 12.10.                                 

Úterý
10:30 -  modlitební setkání
16:30 – dětský klub Ovečky                    
16:30 – biblická hodina pro děti   
19:00 – přípravka nedělní školy

Středa
15:00 – kavárnička – setkání seniorů       
16:30 – konfirmandé
18:00 – mládež              
18:00 - kurz Alfa                          

Čtvrtek
  9:30 – klub otevřených dveří 1.10. a 15.10.
18:00 – biblická hodina
19:00 – pěvecký sbor Kůrovec - přerušeno

Pátek
18:30 – zkouška pěveckého sboru - přerušeno.  

Neděle
10:00 – nedělní škola

RSS kanál

Syndikovat obsah