Zprávy ze sboru 38/2020

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 38  (20.9. 2020 - 26.9.2020)

 Zprávy ze sboru 38/2020

 

1.       Neděle 20. září je Patnáctá po Trojici. V našem sboru budou jedny bohoslužby v Červeném kostele od 10 hodin. Kázat bude sestra farářka a budeme slavit křest. Paralelně s bohoslužbami bude na faře nedělní škola.

 

2.       Všechny účastníky bohoslužeb žádáme, aby při bohoslužbách i při setkáních na faře používali ochranu úst a nosu (roušku), kterou chrání před rizikem nákazy své bližní. Prosíme také o dodržování rozestupů a desinfekci rukou při vstupu.  

 

3.       Výroční sborové shromáždění, které se konalo minulou neděli 13. září zvolilo v opakované volbě prvním farářem bratra Jiřího Grubera (od 1.1. 2021 do 31.8. 2021) a bratra Ondřeje Macka (od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2026). Bez připomínek schválilo i výroční zprávu včetně hospodaření za rok 2019 a rozpočtu na rok 2020.

 

4.       Sborové shromáždění zvolilo polovinu členů staršovstva (na šestileté období do roku 2026). Zvoleni bylo devět bratři a sestry (podle abecedy): Marek Baláš, Stanislav Dvořák, Hana Grombiříková, Jiří Popelář, Milan Ryšavý, Dušan Sedláček, Jan Sypták, Dagmar Vtípilová a Petr Zukal.  Zvolenými členy staršovstva zůstávají (do března 2023): Jozef Boroš, Kristina Hellerová, Jakub Marek, Václav Matoulek, Miroslava Priknerová, Eliška Sedláčková, Jakub Ventruba, Pavla Vokřínková a Pavel Wolf.  Současně byli zvoleni na tříleté období také náhradnici v tomto pořadí: Pavel Janeček, Antonín Lerch, Jan Oukropec a Petr Loukota (náhradníci jsou zváni do schůzí staršovstva, ale nehlasují. Děkujeme všem, kteří se voleb kazatelů a staršovstva zúčastnili včetně těch, kdo volili na dálku (53 bratří a sester). Celkový počet volitelů byl 125.

 

 

5.       Staršovstvo oznamuje, že během září a října budou probíhat v Betlémském kostele stavební opravy (nové schodiště, dláždění, statické zajištění klenby nad varhanami) a bohoslužby se zde proto nemohou konat.  O jejich obnovení vás budeme včas informovat.  

 

 

6.       Ve čtvrtek 24. září v 18 hodin začnou opět biblické hodiny pro dospělé, při nichž probíráme evangelium podle Lukáše. Všichni jsou srdečně zváni k rozhovoru nad Biblí.  Po dobré zkušenosti z jara nabídneme nejen osobní setkání na faře ale také přímý přenos po internetu. Adresu připojení pošleme v příštím týdnu. Začátek v 18 hodin byl zvolen jako kompromis. 

 

 

7.       V úterý 22.9. a ve středu 23.9. nebude biblická hodina pro školní děti a schůzka konfirmandů, protože sestra farářka bude na semináři v ránmci celoživotního vzdělávání kazatelů. 

 

 

8.       Sborová kancelář je opět otevřena každý pracovní den od 9 do12 hodin a ve středu od 15 do 17 hodin.

 

9.       V příloze najdete oznámení o konání bohoslužeb a jednotlivých setkání pro děti, mládež a dospělé během týdne. (Leták Brno I a II září 2020)

 

10.   V příloze najdete pozvánku na letošní kurzy Alfa, které musíme nyní konat bez společného jídla. Prosíme, abyste pozvánku předali těm, kdo by o ní mohli mít zájem. Zahájení kurzů bude ve středu 30.-9. v 18 hodin

 

 

11.   Hledáme ochotné bratry a sestry, kteří by se občas mohli zapojit do pomoci starším členům našeho sboru. Jednalo by se zejména o doprovod/odvoz k lékaři, nákup/vyzvednutí léků, jednání s úřady, doprovod na vycházce. Pokud Vás tato prosba oslovila, dejte nám prosím vědět telefonicky na čísle 542 211 453, nebo e-mailem na adresu ccebrno1@atlas.cz, nebo osobně v kanceláři sboru, kterou službu byste byli ochotni občas poskytnout.

 

12.   Na pátek 18. září v 9.30 svolala Synodní rada do Prahy 2. zasedání 35. synodu. Vzhledem k současné situaci bylo jednání zkráceno na jeden den.

 

 

13.    Den tiskařů v Kralicích nad Oslavou plánovaný na 19. září byl zrušen.

 

 

14.   Trvá však pozvání na 3. ročník ekumenické pouti z Hustopečí do Klobouk  v sobotu 3. října  a setkání Blažkováků 10. října v Blahoslavově domě ve 14 hodin.

RSS kanál

Syndikovat obsah