Zprávy ze sboru 37/2020

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 37  (13.9. 2020 - 19.9.2020)

Zprávy ze sboru 37/20201.    Neděle 13. září je Čtrnáctá po Trojici. V našem sboru budou jedny bohoslužby v Červeném kostele již od 9 hodin. Kázat bude bratr farář a v rámci bohoslužeb proběhne odložené sborové shromáždění. Paralelně s bohoslužbami bude na faře nedělní škola.

2.    Prosíme účastníky bohoslužeb, aby používali ochranu úst a nosu (roušku), kterou chrání před rizikem nákazy své bližní. Prosíme také o dodržování rozestupů a desinfekci rukou při vstupu. Při účasti nad 100 osob jsou již roušky povinné.

3.    Výroční sborové shromáždění, které bylo řádně svoláno a ohlášeno tři předchozí neděle vykoná volba kazatelů Jiřího Grubera (od 1.1. 2021 do 31.8. 2021) a Ondřeje Macka (od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2026) a poloviny staršovstva. Pokud se nesejde v 9 hodin nadpoloviční většina hlasovných členů sboru, jejichž seznam je k nahlédnutí v kanceláři, proběhne po půl hodině volba za každého počtu přítomných. Výroční zprávu včetně hospodaření za rok 2019 a rozpočtu na rok 2020 byla rozeslána e-mailem 8. září spolu kandidátní listinou staršovstva.  

4.    Těm, kteří by se nemohli sborového shromáždění z nějakého důvodu zúčastnit, je umožněna volba na dálku. Hlasování je možné vykonat v týdnu po domluvě v  kanceláři sboru, případně vás mohou na požádání presbyteři navštívit doma. V kazatelské stanici Újezd u Brna - Rychmanov bude možné volit na dálku při mimořádných bohoslužbách v pátek 11. září v 18 hodin v místním evangelickém kostele.

5.    Celocírkevní chrámová sbírka na podporu škol Evangelické akademie z minulé neděle vynesla v našem sboru 3.543 Kč. Všem dárcům děkujeme.  

6.    Staršovstvo oznamuje, že během září a října budou probíhat v Betlémském kostele stavební opravy (nové schodiště, dláždění, statické zajištění klenby nad varhanami) a bohoslužby se zde proto nemohou konat.  O jejich obnovení vás budeme včas informovat.  

7.    Sborová kancelář je vám tento týden k dispozici v pondělí, středu a pátek od 9 do12 hodin a ve středu od 15 do 17 hodin.

8.    V neděli 13. září si sbor v Heršpicích připomene 150 let od postavení svého chrámu. Program oslav najdete v přiloženém plakátku. Hostem a kazatelem bude synodní senior Daniel Ženatý.

9.    V příloze najdete oznámení o konání bohoslužeb a jednotlivých setkání pro děti, mládež a dospělé během týdne. (Leták Brno I a II září 2020)

10.    Hledáme ochotné bratry a sestry, kteří by se občas mohli zapojit do pomoci starším členům našeho sboru. Jednalo by se zejména o doprovod/odvoz k lékaři, nákup/vyzvednutí léků, jednání s úřady, doprovod na vycházce. Pokud Vás tato prosba oslovila, dejte nám prosím vědět telefonicky na čísle 542211453, nebo e-mailem na adresu ccebrno1@atlas.cz, nebo osobně v kanceláři sboru, kterou službu byste byli ochotni občas poskytnout.

11.    Do 15. září je náš Červený kostel otevřen pro návštěvníky od úterý do soboty vždy od 14 do 18 hodin. Průvodcovskou službu vykonávají ochotní členové našeho sboru. V kostele je ke shlédnutí výstava Morava tolerantní, ke které nabízíme katalog za 130 Kč, v němž jsou otištěny ve zmenšené formě všechny výstavní panely.

12.    Na dny 17. až 19. září svolala Synodní rada do Prahy 2. zasedání 35. synodu. Z našeho sboru se ho zúčastní bratr farář Jiří Gruber.

13.     V příloze najdete také pozvánku na Den tiskařů v Kralicích nad Oslavou, pozvání na 3. ročník ekumenické pouti z Hustopečí do Klobouk a a setkání Blažkováků 10. října v Blahoslavově domě.

RSS kanál

Syndikovat obsah