Zprávy ze sboru 26/2020

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 26  (28.6. 2020 - 4.7.2020) 

Zprávy ze sboru 26/2020

 

 

 

1. Neděle28. června je Třetí po Trojici. V našem sboru budou jedny bohoslužby v Červeném kostele od 10 hodin, při nichž budou pokřtěni tři dospělí účastníci kurzů Alfa a Beta. Kázat bude bratr farář na text

 

Lk 14,25-33: Kdo přichází ke mně a nedovede se zříci svého otce a matky, své ženy a dětí, svých bratrů a sester, ano i sám sebe, nemůže být mým učedníkem. Chrámová sbírka bude celocírkevní na fond solidarity, z kterého mohou žádat o podporu sbory, které nemají dostatek prostředků na odvod do personálního fondu.

 

 

 

2. Právě vychází prázdninové číslo Setkávání.

 

 

 

3. Hygienické předpisy v kostele tj. roušky, rozestupy a desinfekce rukou zůstávají dosud v platnosti. Jednotlivá místa v kostele jsou označena, ale rodiny mohou sedět pohromadě.

 

 

 

4. Kavárnička pro dříve narozené obnovila svou činnost a schází se opět každou středu v 15 hodin i během prázdnin. Je však třeba nosit roušky a dodržovat rozestupy. 

 

 

 

5. Od 16. června je náš Červený kostel otevřen pro návštěvníky od úterý do soboty vždy od 14 do 18 hodin. Průvodcovskou službu vykonávají ochotní členové našeho sboru. V kostele je ke shlédnutí výstava Morava tolerantní, ke které nabízíme katalog za 130 Kč, v němž jsou otištěny ve zmenšené formě všechny výstavní panely.

 

 

 

6. Středeční on line biblická hodina byla ukončena 17. června. Máme v plánu ji znovu obnovit v září a mohla by se současně konat na faře a vysílat po internetu.

 

 

 

7. Z ekumeny jsme dostali pozvánku na bohoslužbu k uctění památka Mistra Jana Husa , která se koná v pondělí 6. července ve sboru Páně církve Československé husitské v Řečkovicích, Váženého 6. Začátek v 15 hodin

 

 

 

8. V příloze najdete oznámení o úmrtí sestry Silvy Hájkové ze sboru v Brně II. Rozloučení se koná v pátek 26. června v15:30 v Blahoslavově domě.

 

 

 

9. Během července a srpna budeme mít bohoslužby každou naděli v 9 hodin v Červeném kostele.

 

 

 

10. Úřední hodiny na faře budou během prázdnin většinou v pondělí, středu a pátek od 9-12 hodin, pokud nebude oznámeno jinak.

 

 

 

11. V příloze najdete také dopis ze Synodní rady, který chce povzbudit zájemce o studium teologie.   

RSS kanál

Syndikovat obsah