Zprávy ze sboru 9/2020

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 9 (23.2. 2020 - 29.2.2020) 


Zprávy ze sboru 9/2020

 

 1. Neděle 23. února se česky nazývá Masopustní. V našem sboru bude v Brně na obou místech kázat bratr farář Gruber na text Žalmu 46: Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená. Proto se bát nebudeme, byť se převrátila země a základy hor se pohnuly v srdci moří. Odpolední bohoslužby v Rychmanově vykoná bratr Ondřej Macek.

 2. následujícím týdnu bude obvyklý sborový program pro děti, mádež i dospělé.  V úterý v 17 hodin se koná schůzka křesťanské služby a na Popoleční středu 26.2. se začínají postní ranní pobožnosti  se snídaní PRÁM . Začátek v 6:30.

 3. Následující neděle 1. března je První neděle postní.  Našim milým hostem na kazatelně bude bratr farář Ondřej Macek z Nosislavi, který vykoná bohoslužby s vysluhováním večeře Páně v Betlémském i Červeném kostele v obvyklou dobu

 4. Mládež a konfirmandy našeho sboru zveme na víkendové soustředění na faře v Nížkovicích, ve dnech 6. – 8. března. Pozvánka je v příloze – podrobnosti se účastníci dozvědí od kazatelů.

 5. Vyšlo únorové číslo Setkávání, na jehož obálce najdete odnřejský kříž a fotografie z vánočních slavností z brněnských sborů. Nabízíme také poslední výtisky Na každý den 2020 za 120 Kč a Evangelický kalendář 2020 za 130 Kč.

 6. Diakonie ČCE vyhlásila tradiční postní sbírku. Vybraná částka bude použita na podporu komunitní školky v Libanonu pro děti syrských uprchlíků a z dětí z chudých libanonských rodin. Své dary můžete odevzdat v kanceláři sboru, odkud budou souhrnně odeslány na ústředí Diakonie. Bližší informace v příloze.

 7. Od ledna se opět konají YESLe - bohoslužby nejen pro mládež, a to každé pondělí v 19 hodin v Betlémském kostele. Všichni jste srdečně zváni.

 8. Našemu sboru byl přidělen termín prázdninového sborového pobytu na Blažkově od soboty 1. srpna do soboty 8. srpna. Je přihlášeno již padesát lidí, takže, kdo ještě plánuje jet s námi, ať se přihlásí, co nejdříve.

 9. První květnový víkend (1.5 -3.5. ) je delegace z našeho sboru pozvána místním reformovaným sborem do Basileje. Zájemci z řad členů sboru a jejich rodinných příslušníků se mohou přihlásit do konce února. Tak jako v minulých letech si účastníci hradí cestu. Náklady pobytu hradí naši hostitelé a je třeba počítat s přijetím našich hostů (např. noclehy a večeře) v následujícím roce. 

 10. Potvrzení o darech našemu sboru pro daňová přiznání jsou v kanceláři sboru k vyzvednutí od neděle 26. ledna pro všechny, kteří o ně požádali v minulých letech. Další zájemci je mohou obdržet, pokud o ně požádají.

 11. Staršovstvo svolává na neděli 22. března 2020 od  9 hodin do sálu Václava Pokorného (Opletalova 6) sborové shromáždění, při němž bude kromě obvyklého schvalování výroční zprávy, hospodaření 2019 a rozpočtu na rok 2020 provedena volba kazatelů našeho sboru. Jediným kandidátem staršovstva na místo prvního faráře od 1. ledna 2021 do 31. července 2021 je dosavadní první farář sboru bratr Jiří Gruber (opakovaná volba) a jediným kandidátem staršovstva na období od 1. září 2021 do 31. srpna 2026 je bratr Ondřej Macek. Pro obojí volbu obdržel sbor pokyn k volbě od synodní rady.

 12. Současně proběhne volba poloviny staršovstva na období 2020 - 2026, to znamená 9 řádných členů a čtyř náhradníků. Všem současným presbyterům lze podávat návrhy na kandidáty na volbu. Kandidátku chceme uzavřít v pondělí 9. března, kdy bude na faře otevřená schůze staršovstva, na níž bude možné doplnit výroční zprávu a podat návrhy a doporučení, které se týkají života našeho sboru a jeho hospodaření. Současně bude možné nahlédnout do seznamu hlasovných členů našeho sboru. Ti, kteří se v uvedeném dnu nebudou moci voleb zúčastnit, mají možnost volby na dálku, k níž je třeba se přihlásit v kanceláři sboru nebo e-mailem do 8. března. 

 13. Synodní rada koncem minulého roku připravila materiál Hlavu vzhůru, který připomíná nezasloužený dar 30 let života ve svobodné zemi a možnosti, které máme, když chceme podpořit rozvoj a život našich sborů. Bližší informace najdete na adrese:  https://hlavuvzhuru.e-cirkev.cz/

     

RSS kanál

Syndikovat obsah