Zprávy ze sboru 7/2020

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 7 (9.2. 2020 - 15.2.2020) 
Zprávy ze sboru 7/2020
 
1. Neděle 9. února má název Devítník. V našem sboru bude kázat sestra farářka, V Brně i Rychmanově bude vysluhována svatá Večeře Páně.
 
2. V následujícím týdnu bude obvyklý sborový program. Bratra faráře Jiřího Grubera, který bude mít dovolenou, zastoupí bratr farář Jaroslav Vítek. 
 
3. Následující neděli 16. února bude v našem sboru v obou kostelech kázat bratr synodní senior Daniel Ženatý v rámci vizitace našeho sboru. Setkání se staršovstvem bude v sobotu večer v 18:30 na faře. A v neděli odpoledne proběhne vizitace Brněnského seniorátu.  
 
4. Vyšlo únorové číslo Setkávání. Všechny, kteří v našem sboru odebírají církevní časopisy včetně SETKÁVÁNÍ, prosíme, aby uhradili předplatné na rok 2020. Nabízíme také poslední výtisky Na každý den 2020 a Evangelický kalendář 2020 za 120 Kč.
 
5. Každou středu v 18 hodin pokračuje kurz Beta, který je otevřen pro všechny zájemce o hlubší poznání základů křesťanské víry.
 
6. Od ledna se opět konají YESLe - bohoslužby nejen pro mládež, a to každé pondělí v 19 hodin v Betlémském kostele. Všichni jste srdečně zváni. 
 
7. Našemu sboru byl přidělen termín prázdninového sborového pobytu na Blažkově, který bude od soboty 1. srpna do soboty 8. srpna. Staršovstvo rozhodlo, že přednostně uspokojí přihlášky členů sboru, kteří své přihlášky doručí do konce března. Přihlášku najdete v příloze.
 
8. První květnový víkend (1.5 -3.5. ) je delegace z našeho sboru pozvána místním reformovaným sborem do Basileje. Zájemci z řad členů sboru a jejich rodinných příslušníků se mohou přihlásit do konce února. Tak jako v minulých letech si účastníci hradí cestu. Náklady pobytu hradí naši hostitelé a je třeba počítat s přijetím našich hostů (např. noclehy a večeře) v následujícím roce.  
 
9. Potvrzení o darech našemu sboru pro daňová přiznání jsou v kanceláři sboru k vyzvednutí od neděle 26. ledna pro všechny, kteří o ně požádali v minulých letech. Další zájemci je mohou obdržet, pokud o ně požádají. 
 
10. Staršovstvo svolává na neděli 22. března 2020 od  9 hodin do sálu Václava Pokorného (Opletalova 6) sborové shromáždění, při němž bude kromě obvyklého schvalování výroční zprávy, hospodaření 2019 a rozpočtu na rok 2020 provedena volba kazatelů našeho sboru. Jediným kandidátem staršovstva na místo prvního faráře od 1. ledna 2021 do 31. července 2021 je dosavadní první farář sboru bratr Jiří Gruber (opakovaná volba) a jediným kandidátem staršovstva na období od 1. září 2021 do 31. srpna 2026 je bratr Ondřej Macek. Pro obojí volbu obdržel sbor pokyn synodní rady k volbě. 
 
11. Současně proběhne volba poloviny staršovstva na období 2020 - 2026, to znamená 9 řádných členů a čtyř náhradníků. Všem současným presbyterům lze podávat návrhy na kandidáty na volbu. Kandidátku chceme uzavřít v pondělí 2. března, kdy bude na faře otevřená schůze staršovstva, na níž bude možné doplnit výroční zprávu a podat návrhy a doporučení, které se týkají života našeho sboru a jeho hospodaření. Současně bude možné nahlédnout do seznamu hlasovných členů našeho sboru. Ti, kteří se v uvedeném dnu nebudou moci voleb zúčastnit, mají možnost volby na dálku, k níž je třeba se přihlásit v kanceláři sboru nebo e-mailem do 8. března.  
 
12. Synodní rada koncem minulého roku připravila materiál Hlavu vzhůru, který připomíná nezasloužený dar 30 let života ve svobodné zemi a možnosti, které máme, když chceme podpořit rozvoj a život našich sborů. Bližší informace najdete na adrese:  https://hlavuvzhuru.e-cirkev.cz/
     

RSS kanál

Syndikovat obsah