Zprávy ze sboru 48/2019

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 48 (1.12. 2019 - 7.12.2019) 
 Zprávy ze sboru 48/2019
 
1. Neděle 1 prosince je První adventní.  Bohoslužby s vysluhováním večeře Páně budou v obvyklou  dobu v obou našich brněnských kostelech. Kázat bude sestra farářka.
 
2. Chrámová sbírka je tuto neděli v celém Brněnském seniorátě určena pro naše dvě střediska v Diakonie v Brně a Kloboukách u Brna.  Dopis najdete v příloze.  
 
3. V sobotu 30. listopadu od 9 hodin se v Blahoslavově domě koná seniorátní konference na téma: Proč být presbyterem.  Pozvánka je v příloze.
 
4. Na první adventní neděli v 19:30 vás zveme k Hudebním nešporám v Červeném kostele, při nichž vystoupí smíšený pěvecký sbor Kantiléna s programem "Perly klasicismu". Biblickým zamyšlením poslouží bratr farář Jiří Gruber a výtěžek dobrovolného vstupného bude určen brněnskému středisku Diakonie ČCE.
 
5. K celocírkevní sbírce na humanitární a charitativní pomoc ze 17. listopadu, kde se zatím shromáždilo  7.583 Kč, je možné se připojit do konce listopadu.  Evangelickou základní školu Filipka jsme podpořili z výnosu letošního jarmarku částkou 17.618 Kč.
 
6. Právě vychází prosincové číslo časopisu SETKÁVÁNÍ, kde najdete sborový program
 
7. Přehled koncertů, které se letos konají v Červeném a Betlémském kostele v adventní době najdete v příloze a také na  https://www.krestanskevanoce.cz/kostel/15/ ( ČK) a https://www.krestanskevanoce.cz/kostel/792/ (BK).
 
8. V  Červeném kostele je nyní ke shlédnutí výstava obrazů pana Zdeňka Tupého KYTICE. Výstava zde bude do 2. ledna. 
 
9. V sále Václav Pokorného ( Opletalova 6) bude ve středu 4. prosince v 15 hodin zahájena výstava Paličkované krajky Jarmily Tiokové.  Beseda s autorkou proběhne v rámci programu Kavárničky.  Viz příloha. 
 
10. Nabízíme tradiční publikace naší církve Evangelický kalendář 2020 za 130 Kč a Na každý den 2020 za 120 Kč. Dále jsou k prodeji Hesla Jednoty bratrské za 40 Kč a ekumenické Denní čtení za 95 Kč. Máme k prodeji také nástěnný kalendář ČCE za 60 Kč a několik výtisků publikace Církev v proměnách času 2000-2017 za 528 Kč. 
 
11. Náš sbor spolu se sborem Brno II vydal publikaci Blažkovský deník. Publikace, která vznikala pět let, má přes pět set stran, z toho tři sta stran textu. V obrazové příloze najdeme víc jak tisíc fotografií z biblických kurzů dětí, mládeže i rodinných pobytů. Součástí knihy je i DVD s několika filmy. Knihu připravil a příspěvky shromáždil bratr Jan Vondra. Jako autoři do ní přispěli účastníci kurzů, jejich vedoucí a organizátoři i členové kuratoria (viz obsah v příloze). Kniha, která se může stát hezkým vánočním dárkem, je k dostání v kanceláři sboru a v neděli také v obou našich kostelech a stojí 350 Kč. ( nebo společně se Sázavským deníkem od téhož autora 450 Kč)
 
12. Děkujeme všem, kteří již uhradili svůj salární příspěvek za rok 2019, z něhož je financována základní činnost sboru. Zatím se podařilo shromáždit dvě třetiny obvyklé částky.  Členy sboru, kteří tak dosud neučinili,  bychom rádi požádali o jeho brzké uhrazení. Můžete tak učinit bankovním převodem na účet sboru číslo: 13 41 63 53 59 / 0800 a do zprávy pro příjemce uveďte " salár 2019". Je tak možné učinit i v hotovosti v kanceláři sboru.  

RSS kanál

Syndikovat obsah