Zprávy ze sboru 36-2019

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 36 (8.9. 2019 - 14.9.2019)

Zprávy ze sboru 36-2019

 

 

Neděle 8. září je Dvanáctá po Trojici. K bohoslužbám se sejdeme v obou našich brněnských kostelech (v 8:30 a 10:00) a odpoledne ve 14 hodin Rychmanově. Naším hostem na kazatelně bude bratr farář Ondřej Macek,  který je kandidátem na  místo prvního faráře našeho sboru od září 2021. Po bohoslužbách v Červeném kostele s ním bude na faře rozhovor, k němuž jste všichni zváni. Během bohoslužeb v ČK se koná nedělní škola na faře.    

 

Setkání během týdne začnou postupně v průběhu září. Setkání oveček a konfirmandů začne 3. zářijový týden, školní děti se začnou scházet od 1. října. Biblická hodina pro dospělé začne 12. září. Konkrétní data naleznete v přiloženém letáčku s přehledem podzimního programu v brněnských sborech. V pondělí 9. září v 18:30 se koná schůze staršovstva.

 

neděli 15. září bude v našem sboru konfirmována sestra Ema Přikrylová a zazpívá pěvecký sbor Cantate Domino. 

 

Je opět možné se přihlásit na kurzy Alfa, při nichž se zájemci seznamují se základy křesťanské víry. Kurzy budou probíhat od 2. října vždy ve středu večer. Budeme rádi, když pozvete své známé, kteří by mohli mít o tato setkání zájem.  Přípravný tým se sejde ve středu 11. září v 18 hodin    

 

 Ve dnech 27.- 29. září přijede do našeho sboru návštěva z partnerského sboru v Basileji. Připravujeme na sobotu 28. září autobusový zájezd do Čech pod Kosířem. Kdo by měl zájem se zájezdu zúčastnit, přihlaste se prosím včas ve farní kanceláři. Také zveme k účasti na společném nedělním obědě na faře. Na tento oběd se prosíme včas přihlaste.

 

Na neděli 3 října v 19:30 se opět připravují Hudební nešpory v Červeném kostele. Plakát je v příloze a prosíme o jeho šíření mezi vašimi přáteli. Děkujeme.

 

Celocírkevní sbírka z minulé neděle pro Evangelickou akademii vynesla 5.521 Kč. Všem dárcům děkujeme.

 

Bratři a sestry z farního sboru v Hustopečích nás zvou k účasti na víkendovém pobytu spolu s nimi na Blažkově. Pobyt bude 13.-15. září a pokud bystě měli chuť zúčastnit se, více informací naleznete v přiložené pozvánce.

 

Nakonec ještě nabídka na pronájem bytu ve Znojmě: Sbor ČCE ve Znojmě od září 2019 pronajme na faře byt 3+1 v 1.patře s dobrou dopravní dostupností. Kontakt a podrobnější informace poskytne sestra farářka Znojemského sboru Marta Sedláčková, kontakt: znojmo@evangnet.cz, 603 87 96 81.

 

RSS kanál

Syndikovat obsah