Zprávy ze sboru 35/2019

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 35 (1.9. 2019 - 7.9.2019)

Zprávy ze sboru 35/2019

 

Milé sestry, milí bratři,

 zveme vás k bohoslužbám pro všechny generace na začátek nedělní školy v neděli 1. září. Bohoslužby budou stále ještě pouze v Červeném kostele, ale už budou od 10h. Budeme společně slavit večeři Páně a zvěstovat požehnání učitelům nedělní školy. Děti s námi zůstanou při bohoslužbách a budeme zpívat s kytarou ze zpěvníků Svítá. Po bohoslužbách přijměte také pozvání k posezení při kávě a čaji na faře.

 V příštím týdnu bude z obvyklých setkání ve sboru kavárnička pro dříve narozené ve středu od 15 hodin.

 Další generační setkání ve sboru začnou v průběhu září. Setkání oveček a konfirmandů začne 3. zářijový týden, školní děti se začnou scházet od 1. října. Biblická hodina pro dospělé začne 12. září. Konkrétní data naleznete na letáčku s přehledem podzimního programu v brněnských sborech.

 Je také možné přihlásit se na kurzy Alfa, při nichž se zájemci seznamují se základy křesťanské víry. Kurzy budou probíhat od začátku října vždy ve středu večer. Budeme rádi, když pozvete své známé, kteří by mohli mít o tato setkání zájem.    

 V příštím týdnu bude sestra farářka Jana Hofmanová na kurzu pro kazatele v Daňkovicích

 Jsme zváni na slavnostní otevření nové evangelické základní školy Filipka. Slavnost se koná v pondělí 2. 9. 2019 od 9 hodin na dvoře Filipky, Filipínského ulice 1 v Brně –Židenicích.

 Bohoslužebné zahájení školního roku na Evangelické akademii bude potom v úterý 3. září v 10 hodin v Červením kostele. Kázat bude synodní senior bratr Daniel Ženatý, který také vyšle do duchovenské služby v této škole sestru Martu Židkovou.     

 V neděli 8. září poslouží v našem sboru v Betlémském i v Červeném kostele přípravou a vedením bohoslužeb bratr farář Ondřej Macek ze sboru v Nosislavi. Po bohoslužbách v Červeném kostele vás také zveme na besedu s ním na faře.      

  Ve dnech 27.- 29. září přijede do našeho sboru návštěva z partnerského sboru v Basileji. Připravujeme na sobotu 28. září autobusový zájezd do Čech pod Kosířem. Kdo by měl zájem se zájezdu zúčastnit, přihlaste se prosím včas ve farní kanceláři. Také zveme k účasti na společném nedělním obědě na faře.

 Bratři a sestry z farního sboru v Hustopečích nás zvou k účasti na víkendovém pobytu spolu s nimi na Blažkově. Pobyt bude 13.-15. září a pokud bystě měli chuť zúčastnit se, více informací naleznete v přiložené pozvánce.

 Nakonec ještě nabídka na pronájem bytu ve Znojmě: Sbor ČCE ve Znojmě od září 2019 pronajme na faře byt 3+1 v 1.patře s dobrou dopravní dostupností. Kontakt a podrobnější informace poskytne sestra farářka Znojemského sboru Marta Sedláčková, kontakt: znojmo@evangnet.cz, 603 87 96 81.

 

RSS kanál

Syndikovat obsah