Zprávy ze sboru 26/2019

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 26 (30.6. 2019 - 6.7.2019)
Zprávy ze sboru 26/2019
 
1. 30. června je Druhá neděle po Trojici. V našem sboru budou od této neděle po celé prázdniny jedny bohoslužby v Červeném kostele a to od 9 hodin. Kázat bude sestra farářka: 30.6. a 7. 7 a bratr farář 14.7.  
 
2. Právě vychází prázdninové číslo SETKÁVÁNÍ s úvodníkem bratra Vladimíra Zikmunda, fotografiemi o průběhu Noci kostelů a rozhovorem s autorkou výstavy HAREDIM Eliškou Blažkovou. Na obálce je granátové jablko a o sedmém ovoci Ducha Dobrotě píše Gabriela Horáková.  O knížce Inkoustová stopa informuje Jana Kašparová. Kromě obvyklých pozvánek a zpráv je zde také výtah z usnesení synodu.  
 
3. Z obvyklých shromáždění v týdnu se o prázdninách koná kavárnička pro dříve narozené každou středu od 15 hodin. 
 
4. Děkujeme všem, kteří přispěli do dvou celocírkevních sbírek. Svatodušní sbírka na Diakonii vynesla 7.182 Kč a sbírka solidarity 4.533 Kč. 
 
5. Během prázdnin budou úřední hodiny na faře v pondělí 9-12, ve středu 9-12 a 15-16:30 a v pátek 9-12. 
 
6. Od 18. června do 15. září je každý týden vždy od úterý do soboty v rámci akce Brno a jeho chrámy otevřen Červený kostel pro veřejnost a zajištěna průvodcovská služba z řad členů sboru. V Červeném kostele je nyní k vidění výstava HAREDIM. Jedná se o soubor třiceti černobílých fotografií paní Elišky Blažkové, která osm let dokumentovala život ortodoxní židovské komunity v jeruzalémské čtvrti Mea Šearim.
 
7. Československá církev husitská nás zve na Husovské slavnosti, které budou v neděli 7. července od 14 hodin ve sboru Páně v Řečkovicích, Vážného 6. Kázat bude Jan Špilar od sv. Michala. Program - viz příloha.

RSS kanál

Syndikovat obsah