Zprávy ze sboru 24/2019

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 24 (16.6. 2019 - 22.6.2019)
Zprávy ze sboru 24/2019
 
1. V neděli 16. června je Neděle svaté Trojice. Kázat bude bratr farář Jaroslav Vítek. 
 
2. Svatodušní chrámová sbírka na potřeby Diakonie určená na projekt zahrady všech smyslů v Mateřské a speciální škole Diakonie ČCE v Praze 4 vynesla zatím 6.682 Kč a je možné se k ní ještě připojit. Všem dárcům děkujeme. 
 
3. V příštím týdnu (17.- 21.6.) bude obvyklý sborový program. V pondělí 17.6. se sejde staršovstvo a ve čtvrtek 20.6. bude poslední biblická hodina před prázdninami. Setkání pro děti už v tomto školním roce skončila.
 
4. V sobotu 15. června jsme v 19 hodin zváni do Červeného kostela na koncert vokální a varhanní hudby. Účinkuje sedmihradský chór a Ladislav Morawetz. Vstup volný. Viz příloha.
 
5. Sestra farářka Jana Hofmanová bude mít dovolenou ve dnech 15. až 23. června a bratr farář Jiří Gruber 13. až 16. června. 
 
6. Od 18. června do 15. září bude každý týden vždy od úterý do soboty v rámci akce Brno a jeho chrámy otevřen Červený kostel pro veřejnost a zajištěna průvodcovská služba z řad členů sboru. V Červeném kostele je nyní k vidění výstava HAREDIM. Jedná se o soubor třiceti černobílých fotografií paní Elišky Blažkové, která osm let dokumentovala život ortodoxní židovské komunity v jeruzalémské čtvrti Mea Šearim.
 
7. V neděli 23. června budou bohoslužby k ukončení školního roku a nedělní školy. Celocírkevní sbírka solidarity bude určena na podporu sborů, které požádaly o podporu při odvodu do personálního fondu. 
 
8. V neděli 23. června v 15 hodin budou v Červeném kostele slavnostní bohoslužby při příležitosti ukončení tříletých varhanních a sbormistrovských kurzů, které pořádá naše církev. Kázáním poslouží bratr synodní senior Dan Ženatý. Náš sbor měl v tomto kurzu dva absolventy (Tomáš Grulich a Jan Sypták). 
 
9. Byla uzavřena sbírka darů Jeronýmovy jednoty, která v našem sboru letos vynesla 37.183 Kč (loni to bylo 34.572). Děkujeme všem dárcům i těm, kdo sbírku organizovali.   
 
10. Vyšlo červnové číslo časopisu Setkávání, kde najdete zprávu o synodu a další aktuality.
 
11. Staršovstvo rozhodlo, že náš sbor podpoří práci místní Apoštolské církve v africkém státě Malawi. Na tento účel bude vyhrazena sbírka v nedělní škole a na biblické hodině. Chceme tak přispět na nákup kůzlat (jedno stojí cca 2000 Kč). Viz plakátek v příloze.
 

RSS kanál

Syndikovat obsah