Zprávy ze sboru 23/2019

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 23 (9.6. 2019 - 15.6.2019)
Zprávy ze sboru 23/2019
 
1. Neděle 9. června je Neděle svatodušní. Bohoslužby s vysluhováním večeře Páně budou v obou našich brněnských kostelech a odpoledne v Rychmanově. Kázat bude Jiří Gruber. V Červeném kostele bude pokřtěna sestra Barbora Břenková, která se účastnila letošního kurzu Beta. 
 
2. Svatodušní chrámová sbírka je celocírkevní na potřeby Diakonie. Letos společně podpoříme projekt zahrady všech smyslů, která bude vybudována v Mateřské a speciální škole Diakonie ČCE v Praze 4.   
 
3. Na svatodušní pondělí 10. června v 19 hodin budou společné bohoslužby sborů v Brně I a Brně II v Blahoslavově domě, při nichž bude zpívat Cantate Domino. 
 
4. Při Hudební nešporách v Červeném kostele v neděli 2. června jsme pro Diakonii v Myslibořicich vybrali 3.675 Kč. Děkujeme. 
 
5. V příštím týdnu (10. - 14 června) bude obvyklý sborový program.
 
6. V sobotu 15. června jsme v 19 hodin zváni do Červeného kostela na koncert vokální a varhanní hudby. Účinkuje sedmihradský chór a Ladislav Morawetz. Vstup volný. Viz příloha.
 
7. V neděli 16. června bude kázat v našem sboru bratr farář Jaroslav Vítek. 
 
8. Sestra farářka Jana Hofmanová bude mít ve dnech 15. až 23. června dovolenou.
 
9. Od 18. června do 15. září bude každý týden vždy od úterý do soboty v rámci akce Brno a jeho chrámy otevřen Červený kostel pro veřejnost a zajištěna průvodcovská služba z řad členů sboru.   
 
10. V neděli 23. června budou bohoslužby k  ukončení školní roku a nedělní školy.
 
11. V neděli 23. června v 15 hodin budou v Červeném kostele slavnostní bohoslužby při příležitosti ukončení tří letých varhanních a sbormistrovských  kurzů, které pořádá naše církev. Kázáním poslouží bratr synodní senior Dan Ženatý.
 
12. Byla uzavřena sbírka darů Jeronýmovy jednoty, která v našem sboru letos vynesla 37.183 Kč (loni to bylo 34.572). Děkujeme všem dárcům i těm, kdo sbírku organizovali.   
 
13. V Červeném kostele je nyní k vidění výstava HAREDIM. Jedná se o soubor třiceti černobílých fotografií paní Elišky Blažkové, která osm let dokumentovala život ortodoxní židovské komunity v jeruzalémské čtvrti Mea Šearim.
 
14. Vyšlo červnové číslo časopisu Setkávání, kde najdete zprávu o synodu a další aktuality.
 
15. Staršovstvo rozhodlo, že náš sbor podpoří práci místní Apoštolské církve v africkém státě Malawi. Na tento účel bude vyhrazena sbírka v nedělní škole a na biblické hodině. Chceme tak přispět na nákup kůzlat (jedno stojí cca 2000 Kč). Viz plakátek v příloze.

RSS kanál

Syndikovat obsah