Zprávy ze sboru 22/2019

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 22 (2.6. 2019 - 8.6.2019)
Zprávy ze sboru 22/2019
 
1. Ve čtvrtek 30. května je svátek Nanebevstoupení. Bohoslužby budou v sále Václava Pokorného na Opletalově 6 v 17 hodin. Káže bratr farář Jaroslav Vítek. 
2. Neděle 2. června je Sedmá velikonoční. Kázáním poslouží v obou brněnských kostelech sestra farářka Jana Hofmanová. Pokřtěna bude Veronika Syptáková.
3. Večer v 19:30 se budou konat Hudební nešpory v Červeném kostele - varhanní festival. Biblické zamyšlení bude mít sestra Jana Hofmanová. Viz program v příloze. 
4. V neděli 2. června se koná ve Vanovicicíh seniorátní neděle pod společným heslem VYPRÁVĚJ. Podrobný program najdete v příloze. 
5. V následujícím týdnu bude obvyklý sborový program. Odpadá středeční konfirmační příprava a mládež.
6. V pondělí 3 června od 18:30 zve staršovstvo k dalšímu setkání a seznámení s významem a různými podobami bohoslužebných pořadů.  Ve čtvrtek 6 června odpoledne  se sejde KOD. 
7. V Červeném kostele je nyní k vidění výstava HAREDIM. Jedná se o soubor třiceti černobílých fotografií paní Elišky Blažkové, která osm let dokumentovala život ortodoxní židovské komunity v jeruzalémské čtvrti Mea Šearim.
8. V neděli 2. června bude uzavřena sbírka darů Jeronýmovy jednoty. Přispět je možné zasláním daru na účet 13 41 63 53 59/0800 (s poznámkou, že jde o dar na JJ), nebo v kanceláři a také po bohoslužbách. V Betlémském kostele má sbírku na starost bratr Karel Kolínek a v Červeném kostele bratr Petr Zukal. 
9. Příští neděli 9. června jsou svatodušní svátky. Bohoslužby s vysluhováním večeře Páně budou v obou našich brněných kostelech a odpoledne v Rychmanově. Kázat bude bratr farář Jiří Gruber, V Červeném kostele bude pokřtěna sestra Barbora Břenková, která se účastnila letošního kurzů Beta. Chrámová sbírka bude celocírkevní na potřeby Diakonie. 
10. Na svatodušní pondělí 10. června v 19 hodin budou společné bohoslužby sborů v Brně I a Brně II v Blahoslavově domě, při nichž bude zpívat Cantate Domino.
11. Vyšlo červnové číslo časopisu Setkávání, kde najdete zprávu o synodu a další aktuality.
12. Staršovstvo rozhodlo, že náš sbor podpoří práci místní Apoštolské církve v africkém státě Malawi. Na tento účel bude vyhrazena sbírka v nedělní škole a na biblické hodině. Chceme tak přispět na nákup kůzlat (jedno stojí cca 2000 Kč). Viz plakátek v příloze.

RSS kanál

Syndikovat obsah