Zprávy ze sboru 21/2019

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 21 (26.5. 2019 - 1.6.2019)
Zprávy ze sboru 21/2019
 
1. Neděle 26. května je Šestá velikonoční. Bohoslužby budeme slavit v Betlémském i Červeném kostele v obvyklou dobu. Bratr farář bude kázat na text z Prvního listu Timoteovi: Ježíš Kristus přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já k nim patřím na prvním místě, avšak došel jsem slitování, aby Ježíš Kristus právě na mně ukázal všechnu svou shovívavost jako příklad pro ty, kteří v něho uvěří a tak dosáhnou věčného života.
2. V pátek 24 května od 17:30 proběhne Noc kostelů. Děkujeme všem, kteří se zapojili do její přípravy, a věříme, že i ostatní členové sboru podpoří tuto akci svou účastí. Letošní program v Červeném kostele má jako společné téma hebrejskou tradici v písních, hudbě a fotografiích. Po několika letech bude otevřen také Betlémský kostel, kde připravují program skauti. Podrobný program níže. 
3. V Červeném kostele je nyní k vidění výstava HAREDIM. Jedná se o soubor třiceti černobílých fotografií paní Elišky Blažkové, která osm let dokumentovala život ortodoxní židovské komunity v jeruzalémské čtvrti Mea Šearim.
4. Bohoslužby YESle pokračují v obvyklém režimu každé pondělí od 19 hodin v Betlémském kostele - naposledy 27. května. 
5. Během května probíhá sbírka darů Jeronýmovy jednoty a přispět je možné zasláním daru na účet 13 41 63 53 59/0800 (s poznámkou, že jde o dar na JJ), nebo v kanceláři a také po bohoslužbách. V Betlémském kostele má sbírku na starost bratr Karel Kolínek a v Červeném kostele bratr Petr Zukal. 
6. Vychází červnové číslo časopisu Setkávání, kde najdete zprávu o synodu a další aktuality.
7. V následujícím týdnu bude obvyklý sborový program. Ve čtvrtek 30. května je svátek Nanebevstoupení. Bohoslužby budou v sále Václava Pokorného na Opletalově 6. Káže bratr farář Jaroslav Vítek.  
8. Následující neděli 2. června bude kázat sestra Jana Hofmanová a odpoledne se budou konat Hudební nešpory v Červeném kostele - varhanní festival. Káže bratra farář Štěpán Hájek. Viz leták. 
9. Staršovstvo rozhodlo, že náš sbor podpoří práci místní Apoštolské církve v africkém státě Malawi. Na tento účel bude vyhrazena sbírka v nedělní škole a na biblické hodině. Chceme tak přispět na nákup kůzlat (jedno stojí cca 2000 Kč).  Od ledna 2019 činí sbírka v nedělní škole 765 Kč. Viz plakátek v příloze.
10. V neděli 2. června se koná ve Vanovicicíh seniorátní neděle pod společným heslem VYPRÁVĚJ  Všichni jste srdečně zváni - podrobný program najdete v příloze. 
Program Noci kostelů v pátek 24. května 2019, Červený kostel 
17:30 18:00 Varhanní koncert - Dávid Sedlář
18:00 18:30 Dětský sbor Brno - Květovaný kůň, hebrejské zpěvy 
18:30 19:00 Úvodní slovo k výstavě HAREDIM, Jiří Gruber 
19:00 19:30 Dětský sbor Brno -  Květovaný kůň, hebrejské zpěvy
19:30 20:00 Po stopách Ježíšových aneb jak vypadají svatá místa dnes, audiovizuální pořad, Jiří Gruber
20:00 20.30 Kde je dobro a láska, Brněnský akademický sbor
20:30 21:00 Příběh Červeného kostela, audiovizuální pořad, Václav Matoulek
21:00 21.30 Kde je dobro a láska, Brněnský akademický sbor
21:30 22:00 Po stopách Ježíšových aneb jak vypadají svatá místa dnes, audiovizuální pořad, Jiří Gruber
22.00 22:30 hudební skupina AUGENBLICK, chasidské písně
22:30 23:00 Příběh Červeného kostela, audiovizuální pořad, Václav Matoulek
23:00 23:30 hudební skupina AUGENBLICK, chasidské písně
23:30 24:00 varhanní improvizace, Martin Grombiřík 
 
Program Noci kostelů v pátek 24. května 2019, Betlémský  kostel 
18:00 19:00 Vystoupení pěveckého sboru Boni discipuli
19:00 19:30 Z historie Betlémského kostela, audiovizuální pořad, Václav Matoulek
19:30 20:30 Korajunglesjazz - africká harfa s kytarou, Jiří Bouda a Pavel Šmíd
20:30 21:00 Prezentace skautské činnosti
21:00 22:30 Volná prohlídka kostela
22.30 23:00 Prezentace skautské činnosti
23:00 23:30 Volná prohlídka kostela
 
Průběh večera v Betlémském kostele zajišťuje 70. oddíl skautů z Brna. Během večera budou v kostele vystaveny pasparty přibližující činnost junácké organizace a našeho skautského oddílu.

RSS kanál

Syndikovat obsah