Zprávy ze sboru 20/2019

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 20 (19.5. 2019 - 25.5.2019)
Zprávy ze sboru 20/2019
 
1. Neděle 19. května je pátá velikonoční. Bohoslužby budeme slavit v Betlémském i Červeném kostele v obvyklou dobu. Kázat bude sestra farářka.
2. Během ohlášek bude v Červeném kostele uvedena výstava HAREDIM, kterou jsme připravili pro letošní Noc kostelů. Jedná se o soubor třiceti černobílých fotografií paní Elišky Blažkové, která osm let dokumentovala život ortodoxní židovské komunity v jeruzalémské čtvrti Mea Šearim.
3. V neděli 19. května večer v 19:00 jsme zváni do Červeného kostela na benefiční koncert pěveckého sboru Heidelberg University z USA, při němž zazní skladby Antonína Dvořáka, americké lidové písně a spirituály. Dobrovolné vstupné bude použito na rekonstrukci chráněného bydlení Diakonie ČCE v Letovicích.
4. Během května probíhá sbírka darů Jeronýmovy jednoty a přispět je možné zasláním daru na účet 13 41 63 53 59/0800 (s poznámkou, že jde o dar na JJ), nebo v kanceláři a také po bohoslužbách. V Betlémském kostele má sbírku na starost bratr Karel Kolínek a v Červeném kostele bratr Petr Zukal. Viz leták Jeronýmovy jednoty 2019 v příloze. 
5. Vyšlo květnové číslo časopisu Setkávání, které doporučujeme vaší pozornosti. Najdete zde mimo jiné program, který připravují naše sbory v Brně na Noc kostelů (pátek 24. 5.), zamyšlení nad darem trpělivosti a článek o Václavu Korandovi mladším. 
6. V následujícím týdnu nebude biblická hodina pro děti, přípravka učitelů NŠ, středeční setkání konfirmandů a mládež, protože sestra farářka je z pověření synodní rady pracovně na ekumenickém setkání v Salzburgu. 
7. Ve středu 22. 5. v 16 hodin budeme chystat kostel na páteční Noc kostelů. Letošní program má jako společné téma hebrejskou tradici v písních, hudbě a fotografiích. Po několika letech bude otevřen také Betlémský kostel, kde připravují program skauti.
8. Staršovstvo rozhodlo, že náš sbor podpoří práci místní Apoštolské církve v africkém státě Malawi. Na tento účel bude vyhrazena sbírka v nedělní škole a na biblické hodině. Chceme tak přispět na nákup kůzlat (jedno stojí cca 2000 Kč).  Od ledna 2019 činí sbírka v nedělní škole 765 Kč. Viz plakátek v příloze.
9. Bohoslužby YESle pokračují v obvyklém režimu každé pondělí od 19 hodin v Betlémském kostele. Budou až do konce května.
10. V pátek 17. května v 19 hodin budou mít ve sboru v Brně - Husovicích koncert Slávek Klecandr a Jiří Smrž. 
11. V neděli 2. června se koná ve Vanovicích seniorátní neděle pod společným heslem VYPRÁVĚJ . Všichni jste srdečně zváni - podrobný program najdete v příloze. 
12. V dnech 16. až 18. května se v Praze koná 1. zasedání 35. synodu. Kromě obvyklých úkolů bude projednávat také strategický plán církve do roku 2030. 
 
Program Noci kostelů v pátek 24. května 2019, Červený kostel 
17:30 18:00 Varhanní koncert - Dávid Sedlář
18:00 18:30 Dětský sbor Brno - Květovaný kůň, hebrejské zpěvy 
18:30 19:00 Úvodní slovo k výstavě HAREDIM, Jiří Gruber 
19:00 19:30 Dětský sbor Brno -  Květovaný kůň, hebrejské zpěvy
19:30 20:00 Po stopách Ježíšových aneb jak vypadají svatá místa dnes, audiovizuální pořad, Jiří Gruber
20:00 20.30 Kde je dobro a láska, Brněnský akademický sbor
20:30 21:00 Příběh Červeného kostela, audiovizuální pořad, Václav Matoulek
21:00 21.30 Kde je dobro a láska, Brněnský akademický sbor
21:30 22:00 Po stopách Ježíšových aneb jak vypadají svatá místa dnes, audiovizuální pořad, Jiří Gruber
22.00 22:30 hudební skupina AUGENBLICK, chasidské písně
22:30 23:00 Příběh Červeného kostela, audiovizuální pořad, Václav Matoulek
23:00 23:30 hudební skupina AUGENBLICK, chasidské písně
23:30 24:00 varhanní improvizace, Martin Grombiřík 
 
Program Noci kostelů v pátek 24. května 2019, Betlémský  kostel 
18:00 19:00 Vystoupení pěveckého sboru Boni discipuli
19:00 19:30 Z historie Betlémského kostela, audiovizuální pořad, Václav Matoulek
19:30 20:30 Korajunglesjazz - africká harfa s kytarou, Jiří Bouda a Pavel Šmíd
20:30 21:00 Prezentace skautské činnosti
21:00 22:30 Volná prohlídka kostela
22.30 23:00 Prezentace skautské činnosti
23:00 23:30 Volná prohlídka kostela
 
Průběh večera zajišťuje 70. oddíl skautů z Brna ve spolupráci s farním sborem ČCE Brno I. Během
večera budou v kostele vystaveny pasparty přibližující činnost junácké organizace a našeho
skautského oddílu.

RSS kanál

Syndikovat obsah